Er zijn in de bovenbouw vier toetsweken in het jaar. Voor de toetsweken wordt een toetsrooster gemaakt dat ruim van tevoren bekend wordt gemaakt. Er zijn ook toetsen die buiten de toetsweken om worden afgenomen. Als uitgangspunt wordt genomen dat er maximaal twee toetsen per dag ingepland worden. Als er teveel toetsen op één moment gepland worden kan dit bij de desbetreffende coördinator worden aangegeven. Deze zal coördinerend optreden en neemt indien nodig een besluit over de verplaatsing van toetsdata.

Toetsweek 1 bovenbouw   check je magister agenda
Toetsweek 2 bovenbouw onderbouw check je magister agenda
Toetsweek 3 bovenbouw   check je magister agenda
Toetsweek 4 bovenbouw onderbouw check je magister agenda
 
toetsweek 2 wijzigingen

6 VWO

toets grkc is verplaatst naar donderdag 20 januari starttijd 12.30 uur

maandag 24 januari

toets beco starttijd wordt 10.45 uur

toets schk starttijd wordt 10.45 uur

LT Entl starttijd wordt 08.30 uur

2e jaarlaag

vak DU is omgeazet naar mondelinge toets

vak EN is toegevoegd op dinsdag 18 januari 08.30-09.30 uur

3e jaarlaag

vak DU is omgeazet naar mondelinge toets

vak EN is toegevoegd op donderdag 20 januari 11.30-12.30 uur

toetsweek 4 wijzigingen

3e jaarlaag

vak Entl is verplaatst naar vrijdag 17 juni 11.30-12.30 uur

vak Fatl is verplaatst naar maandag 20 juni 13.00-14.00 uur

vak Biol is komen te vervallen

vak Grkc is verplaatst naar starttijd 11.30 uur

vak AK is verplaatst naar starttijd 11.30 uur

5VWO

vak kcv duur wordt 60 minuten

PO schk op maandag 28 maart toegevoegd