Er zijn in de bovenbouw vier toetsweken in het jaar. Voor de toetsweken wordt een toetsrooster gemaakt dat ruim van tevoren bekend wordt gemaakt. Er zijn ook toetsen die buiten de toetsweken om worden afgenomen. Als uitgangspunt wordt genomen dat er maximaal twee toetsen per dag ingepland worden. Als er teveel toetsen op één moment gepland worden kan dit bij de desbetreffende coördinator worden aangegeven. Deze zal coördinerend optreden en neemt indien nodig een besluit over de verplaatsing van toetsdata.

Toetsweek 1 bovenbouw   zie je magister agenda
Toetsweek 2 bovenbouw onderbouw zie je magister agenda
Toetsweek 3 bovenbouw   zie je magister agenda
Toetsweek 4 bovenbouw onderbouw zie je magister agenda
 
 

Toetsweek 2

5HAVO

vrijdag 13 januari Toets Maat 14.00 – 15.30 uur toegevoegd

donderdag 19 januari Toets Entl 12.30 – 13.30 uur toegevoegd

6VWO

vrijdag 13 januari Toets AK eindtijd is geworden 15.30 uur

5 VWO

toets wisA wordt op de computer afgenomen

Brugklas

Toets TN is komen te vervallen

Toetsweek 3

4 VWO

woensdag 22 en vrijdag 24 maart zijn er toetsen toegevoegd

5 VWO

toets Lakc maandag 27 maart is verplaatst naar dinsdag 28 maart

dinsdag 28 maart toets Netl is toegevoegd

6 VWO

woensdag 22 maart toets Ges eindtijd is gewijzigd in 14.45 uur

woensdag 22 maart toets WisD eindtijd is gewijzigd in 10.00 uur

dinsdag 28 maart toets Entl is toegevoegd

Toetsweek 4

Voor de onderbouw zijn de diatoetsen toegevoegd.

brugklas

vrijdag 23 juni toets BV is komen te vervallen

2e jaarlaag

woensdag 21 juni toets Dutl is komen te vervallen (wordt mondeling)

donderdag 22 juni toets Entl start om 08.30 uur

donderdag 22 juni toets AK is verplaatst naar vrijdag 23 juni 10 uur

vrijdag 23 juni Ges is komen te vervallen

vrijdag 23 juni toets grkc is toegevoegd

vrijdag 23 juni toets BV is komen te vervallen

4 HAVO

toets wisA wordt op de computer afgenomen

woensdag 21 juni toets Fatl 10.30-11.30 uur toegevoegd (mondeling is komen te vervallen)