Er zijn in de bovenbouw vier toetsweken in het jaar. Voor de toetsweken wordt een toetsrooster gemaakt dat ruim van tevoren bekend wordt gemaakt. Er zijn ook toetsen die buiten de toetsweken om worden afgenomen. Als uitgangspunt wordt genomen dat er maximaal twee toetsen per dag ingepland worden. Als er teveel toetsen op één moment gepland worden kan dit bij de desbetreffende coördinator worden aangegeven. Deze zal coördinerend optreden en neemt indien nodig een besluit over de verplaatsing van toetsdata.

 

Toetsweek 1   toetsrooster lokalenrooster
Toetsweek 2 Toetsrooster OB Toetsrooster BB lokalenrooster
Toetsweek 3   Toetsrooster nnb
Toetsweek 4 Toetsrooster OB Toetsrooster BB nnb
 
Voor het rooster herkansingen toetsweek 1 klik hier.
 
Wijzigingen aangebracht in toetsrooster toetsweek 2:
*4HAVO
maandag 15 januari toets WisA is komen te vervallen in de toetsweek  en wordt verplaatst naar een tijdstip na de toetsweek (wordt later bekend gemaakt)
 
*4VWO
woensdag 17 januari toets AK afname op computer
 
*3e jaarlaag
donderdag 18 januari
13.00-13.45 uur toets BV* wordt 13.00-14.00 uur BI
(BI wordt nu niet meer in de les voorafgaande aan de toetsweek afgenomen)
 
extra toetsdag  maandag 22 januari toegevoegd
08.30-09.30 uur  toets NA (toegevoegd aan toetsweek 2)
10.00-10.45 uur  toets BV*
 
*5VWO
De toetsen van maandag 22 januari zijn verplaatst naar dinsdag 23 januari
De toetsen van dinsdag 23 januari zijn verplaatst naar maandag 22 januari
 
Starttijd van de vakken Schk en MO is gewijzigd in 11.45 uur