Er zijn in de bovenbouw vier toetsweken in het jaar. Voor de toetsweken wordt een toetsrooster gemaakt dat ruim van tevoren bekend wordt gemaakt. Er zijn ook toetsen die buiten de toetsweken om worden afgenomen. Als uitgangspunt wordt genomen dat er maximaal twee toetsen per dag ingepland worden. Als er teveel toetsen op één moment gepland worden kan dit bij de desbetreffende coördinator worden aangegeven. Deze zal coördinerend optreden en neemt indien nodig een besluit over de verplaatsing van toetsdata.

Toetsweek 1 bovenbouw   zie je magister agenda
Toetsweek 2 bovenbouw onderbouw nnb
Toetsweek 3 bovenbouw   nnb
Toetsweek 4 bovenbouw onderbouw nnb
 
 

Klik hier voor het rooster van de herkansingen donderdag 7 en vrijdag 22 december.

Wijzigingen:

Toetsweek2

6VWO

vak Entl is toegevoegd maandag 15 januari starttijd 08.30 uur

vak Lakc is geworden starttijd 12.30 uur

Toets hier voor het rooster van de herkansingen donderdag 7 en vrijdag 22 december.