Er zijn in de bovenbouw vier toetsweken in het jaar. Voor de toetsweken wordt een toetsrooster gemaakt dat ruim van tevoren bekend wordt gemaakt. Er zijn ook toetsen die buiten de toetsweken om worden afgenomen. Als uitgangspunt wordt genomen dat er maximaal twee toetsen per dag ingepland worden. Als er teveel toetsen op één moment gepland worden kan dit bij de desbetreffende coördinator worden aangegeven. Deze zal coördinerend optreden en neemt indien nodig een besluit over de verplaatsing van toetsdata.

Toetsweek 1 bovenbouw nnb lokalenrooster
Toetsweek 2 bovenbouw onderbouw lokalenrooster
Toetsweek 3 bovenbouw nnb
Toetsweek 4 bovenbouw onderbouw nnb
Toetsweek 1 wijzigingen:
*5 HAVO
toets Netl vrijdag 1 november aanvullend toets moment (indeling volgt via docent)
mondelingen Entl dinsdag 12 november (indeling volgt via docent)
extra lesuitval maandag 11 en dinsdag 12 november
*6 VWO
toets Grkc starttijd is gewijzigd in 13.30 uur
Toetsweek 2 wijzigingen:
*5HAVO
toets Kua maandag 20 januari is verplaatst naar vrijdag 17 januari
toets Schk woensdag 22 januari is verplaatst naar vrijdag 17 januari
toets Beco woensdag 22 januari is verplaatst naar vrijdag 17 januari
toets WisA starttijd is gewijzigd in 13.00 uur
toets WisB starttijd is gewijzigd in 13.00 uur
*6VWO
toets Econ dinsdag 21 januari is verplaatst naar vrijdag 17 januari
toets Ak maandag 20 januari is verplaatst naar vrijdag 24 januari
toets WisA starttijd is gewijzigd in 10.30 uur
toets WisB starttijd is gewijzigd in 10.30 uur
toets Lakc starttijd is gewijzigd in 14.15 uur
*4HAVO
toets Maw eindtijd is aangepast in 09.30 uur
Toetsweek 3 nieuwe versie datum 25 maart 2020
Rooster herkansingen H5 en V6 miv 14 mei klik hier 
Rooster herkansingen H4, V4 en V5 donderdag 9 en vrijdag 10 juli klik hier