Er zijn in de bovenbouw vier toetsweken in het jaar. Voor de toetsweken wordt een toetsrooster gemaakt dat ruim van tevoren bekend wordt gemaakt. Er zijn ook toetsen die buiten de toetsweken om worden afgenomen. Als uitgangspunt wordt genomen dat er maximaal twee toetsen per dag ingepland worden. Als er teveel toetsen op één moment gepland worden kan dit bij de desbetreffende coördinator worden aangegeven. Deze zal coördinerend optreden en neemt indien nodig een besluit over de verplaatsing van toetsdata.

Toetsweek 1 bovenbouw nnb lokalenrooster
Toetsweek 2 bovenbouw onderbouw lokalenrooster
Toetsweek 3 bovenbouw nnb
Toetsweek 4 bovenbouw onderbouw nnb
De roosters voor toetsweek 1 worden uiterlijk eind week 42 kenbaar gemaakt.
De roosters voor toetsweek 2, 3 en 4 worden uiterlijk week 51 kenbaar gemaakt.