Er zijn in de bovenbouw vier toetsweken in het jaar. Voor de toetsweken wordt een toetsrooster gemaakt dat ruim van tevoren bekend wordt gemaakt. Er zijn ook toetsen die buiten de toetsweken om worden afgenomen. Als uitgangspunt wordt genomen dat er maximaal twee toetsen per dag ingepland worden. Als er teveel toetsen op één moment gepland worden kan dit bij de desbetreffende coördinator worden aangegeven. Deze zal coördinerend optreden en neemt indien nodig een besluit over de verplaatsing van toetsdata.

Toetsweek 1 bovenbouw   zie je magister agenda
Toetsweek 2 bovenbouw onderbouw zie je magister agenda
Toetsweek 3 bovenbouw   nog niet bekend
Toetsweek 4 bovenbouw onderbouw nog niet bekend
 
 

Toetsweek 2

5HAVO

vrijdag 13 januari Toets Maat 14.00 – 15.30 uur toegevoegd

donderdag 19 januari Toets Entl 12.30 – 13.30 uur toegevoegd

6VWO

vrijdag 13 januari Toets AK eindtijd is geworden 15.30 uur

5 VWO

toets wisA wordt op de computer afgenomen

Brugklas

Toets TN is komen te vervallen

Toetsweek 4

4 HAVO

toets wisA wordt op de computer afgenomen