Er zijn in de bovenbouw vier toetsweken in het jaar. Voor de toetsweken wordt een toetsrooster gemaakt dat ruim van tevoren bekend wordt gemaakt. Er zijn ook toetsen die buiten de toetsweken om worden afgenomen. Als uitgangspunt wordt genomen dat er maximaal twee toetsen per dag ingepland worden. Als er teveel toetsen op één moment gepland worden kan dit bij de desbetreffende coördinator worden aangegeven. Deze zal coördinerend optreden en neemt indien nodig een besluit over de verplaatsing van toetsdata.

Toetsweek 1 bovenbouw nnb nnb
Toetsweek 2 nnb nnb nnb
Toetsweek 3 nnb nnb
Toetsweek 4 nnb nnb nnb
De roosters voor toetsweek 2 tm 4 worden na de herfstvakantie kenbaar gemaakt.
Toetsweek 1 wijzigingen:
*5 HAVO
toets Netl vrijdag 1 november aanvullend toets moment (indeling volgt via docent)
mondelingen Entl dinsdag 12 november (indeling volgt via docent)
extra lesuitval maandag 11 en dinsdag 12 november
*6 VWO
toets Grkc starttijd is gewijzigd in 13.30 uur