De volgende voorlichtingsmomenten voor aspirant-leerlingen en/of hun ouders staan op stapel:

dinsdag 21 november 2023 voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers (19.30 uur –  21.30 uur)
woensdag 13 december 2023 open lesmiddag groep 8 (inschrijven via administratie@rml.nl
donderdag 1 februari 2024 open dag (15.30 uur – 17.30 uur / 19.00 uur – 21.00 uur)
woensdag 14 februari 2024 open lesmiddag groep 7 en 8 (inschrijven via administratie@rml.nl

Op sommige basisscholen en in sommige deelgemeenten worden ook voorlichtingsavonden georganiseerd voor leerlingen en hun ouders. Het ‘PR-team’ van het Montessori Lyceum komt hier graag iets vertellen over de school!

Voor ouders van leerlingen die al op het Montessori zitten zijn er ook verschillende voorlichtingsmomenten. Aan het begin van het schooljaar zijn er ouderavonden per jaarlaag. In het voorjaar is er de jaarlijkse algemene ouderavond, waar elk jaar een ander thema wordt behandeld. Deze algemene ouderavond wordt door de Ouderraad georganiseerd.

De data van zowel de jaarlaagouderavonden als van de algemene ouderavond zijn te vinden in de Agenda.