De volgende voorlichtingsmomenten voor aspirant-leerlingen en/of hun ouders staan op stapel:

dinsdag 24/11/2020 – Voorlichtingsavond voor ouders  19:30 ; online. Graag vooraf aanmelden zodat we u per mail een uitnodiging kunnen sturen voor deze online bijeekomst.
woensdag 09/12/2020 – Open lesmiddag 1  14.0016.00 uur (Alleen voor groep 8; graag inschrijven via administratie@rml.nl)
donderdag 28/01/2021 – Open dag  15.00 – 18.00 uur (alleen voor leerlingen; vooraf inschrijven voor een tijdslot via de website van de school.)
woensdag 10/02/2021 – Open lesmiddag 2  14:0016:00 uur (Alleen voor groep 8; graag inschrijven via administratie@rml.nl)

Omdat de voorlichtingsavonden op basisscholen en scholenmarkten in de wijk dit jaar vanwege corona komen te vervallen, zullen we helaas dit jaar geen voorlichting over het Montessori Lyceum komen geven op basisscholen.

Voor ouders van leerlingen die al op het Montessori zitten zijn er ook verschillende voorlichtingsmomenten. Aan het begin van het schooljaar zijn er ouderavonden per jaarlaag. In het voorjaar is er de jaarlijkse algemene ouderavond, waar elk jaar een ander thema wordt behandeld. Deze algemene ouderavond wordt door de Ouderraad georganiseerd.

De data van zowel de jaarlaagouderavonden als van de algemene ouderavond zijn te vinden in de Agenda.