Alle leerlingen op het RML krijgen ondersteuning bij hun onderwijs. Leerlingen en ouders kunnen in de eerste plaats altijd terecht bij hun mentor voor ondersteuning. We spreken dan van basisondersteuning. Sommige leerlingen hebben wat meer ondersteuning nodig of zelfs uitgebreide ondersteuning om hun optimaal aan het onderwijs te kunnen deelnemen. We spreken dan van plusondersteuning of extra ondersteuning. Als blijkt dat er behoefte is of vragen zijn over meer dan de gewone basisondersteuning kan je contact opnemen met de ondersteuningscoordinator via oco@rml.nl.

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning valt in de eerste plaats de begeleiding door de mentor: het wekelijks mentoruur, de driehoeksgesprekken, de rapporten en de overige contacten met ouders. De verzuimcoordinator ondersteunt alle leerlingen in hun aanwezigheid op school en de decanen bij het kiezen van profielen en vervolgopleidingen. Ook een gesprekje met de counselor als je ergens vertrouwelijk over wilt praten valt.

Plusondersteuning

Onder de plusondersteuning vallen zaken die niet voor elke leerling nodig zijn, maar die je als het nodig is kan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd voor toetsen voor leerlingen met vastgestelde leer- of concentratieproblemen zoals ADHD, het gebruik van een laptop voor toetsen bij dyslexie. Ook leerlingen met sociaal-emotionele problemen kunnen terecht bij de schoolmaatschappelijkwerker en sommige leerlingen met problemen bij de organisatie van het schoolwerk kunnen in sommige gevallen een beetje extra begeleiding of coaching krijgen. Als je behoefte hebt aan plusondersteuning kan je dat aangeven bij je mentor of rechtstreeks bij de ondersteuningscoordinator (oco@rml.nl).

Extra ondersteuning

Als plusondersteuning onvoldoende is om goed aan het onderwijs te kunnen deelnemen kan met de ouders, de mentor en de ondersteuningscoordinator ook een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) worden opgesteld. Hierin worden verdergaande afspraken gemaakt over ondersteuning waarbij indien nodig ook wordt afgestemd met de zorg die een leerling buiten school heeft.

Schoolprofiel en ondersteuningsplan

De school heeft een schoolprofiel voor ouders en leerlingen die op zoek zijn naar een bij hen passende school. Hierin staat aangegeven hoe bij ons het onderwijs georganiseerd is en welke ondersteuning we daarbij bieden. De wijze waarop we de ondersteuning georganiseerd hebben is vastgelegd in het schoolondersteuningsplan.

Ondersteuningsteam: