Onze school geeft ruimte om te ontdekken en te kiezen, en daarom krijg je hier ook meer begeleiding. Logisch, want we willen zeker weten dat het goed met je gaat. En daarvoor moeten we je kennen. We praten met je, observeren, overleggen en helpen je als het nodig is vooruit.

Praten en signaleren

Dat praten begint al als je je hier aanmeldt. Samen met je ouders kom je kennismaken met de brugklascoördinator. Daarna zul je regelmatig praten met je mentor en je leraren. Een rapport bestaat hier ook nooit alleen uit cijfers. Je (studie)houding en ontwikkeling vinden we net zo belangrijk. Daar overleggen we over en we zetten dat op papier.

Mentor

Je mentor is de vaste gesprekspartner voor jou en je ouders. Je mentor geeft ook studielessen en helpt de klassenuitjes en –feesten organiseren. De mentor wordt geholpen door twee leerlingen uit de bovenbouw, die jou wegwijs maken op onze school en bij wie je ook terecht kunt als je ergens mee zit.

Vertrouwd

Na school blijven leerlingen en leraren nog vaak op school bezig. Dat voelt vertrouwd en veilig. Er is immers altijd iemand bij wie je terecht kunt. Eigenlijk kun je iedere docent, maar ook de leerlingen of de conciërges om hulp vragen als er iets is. Je zult merken dat dat heel normaal gevonden wordt bij ons op school.

Extra begeleiding en zorg

We testen iedere leerling bij binnenkomst op leerproblemen. Scoor je zwak met spelling, begrijpend lezen of rekenvaardigheid, dan word je bijgespijkerd door gespecialiseerde leraren. Blijkt dat je (mogelijk) dyslectisch bent of zit je met een ander structureel probleem, dan komt het zorgteam in actie. Dit zorgt ervoor dat de professionele hulp en de begeleiding die je krijgt in de les, goed op elkaar worden afgestemd.

We praten opvallend veel, met elkaar en met jou, daardoor leren we je zo goed kennen!

Zit je met een probleem, dan is er altijd gehoor voor.

← Brugklassen | Gymnasium →