Dit is het RML aanmeldformulier brugklas.
Dit is het RML aanmeldformulier hogere jaren.

Ben je een ruimdenkende, onderzoekende leerling en wil je jezelf de kans en de tijd wil geven om te ontdekken waar je eigen kracht ligt? Dan is het Montessori iets voor jou!

Wij bieden Voortgezet Montessori onderwijs aan in Rotterdam. Dit herken je aan:

Ruimte om te ontdekken waar je interesses liggen en over welke talenten je beschikt

 • In een breed aanbod van vakken en activiteiten (van exact tot kunst)
 • 2-jarige brugperiode
 • Gymnasium: in de brugklas kun je kennis maken met Grieks en Latijn en als je het leuk vindt en het aankunt kun je door naar 2-gymnasium en verder
 • Montessori Academie
 • Determinatie: je kunt van Havo naar vwo en ook andersom.

Leren keuzes maken

 • Keuzewerktijd (KWT) met inschrijving: je geeft vooraf aan wat je in het 3e uur van dag gaat doen, waar je dat gaat doen en met/bij welke docent
 • Binnen het lesaanbod, bijvoorbeeld: SOK (bij LO kies je welke sport je wilt doen), kiezen waar je aan wilt werken tijdens het M-uur bij de moderne vreemde talen
 • Binnen de Montessori Academie valt er veel te kiezen

Individuele aandacht

 • Het mentoraat is een heel belangrijk deel van onze leerlingbegeleiding
 • Je bent meer dan alleen de cijfers die je haalt, rapportage is meer dan het cijferbeeld. We kijken ook naar vaardigheden (samenwerken, plannen, reflectie)
 • We gaan met je in gesprek en praten niet over je hoofd heen. Je krijgt nooit zomaar straf zonder een gesprek.
 • Op het Montessori is zorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, in de vorm van het zorgteam, een counselor, school maatschappelijk werk, steunlessen begrijpend lezen, spelling en rekenen, faciliteiten voor leerlingen met dyslexie of andere leer- of gedragsproblemen en faalangstreductietraining
 • We werken graag samen met je ouders om je te helpen bij je ontwikkeling en om te zoeken naar oplossingen op maat

Niet alleen cognitief leren in de vier profielen die we bieden, maar ook aandacht voor:

 • Vaardigheden, zoals presenteren, samenwerken en organiseren (bijvoorbeeld door mee te doen in een van de leerlingenteams)
 • Kunst en cultuur (muziek, drama en beeldende vorming als examenvak, musical, culturele avonden, vleugelavond)
 • Leren buiten school (werkweken, excursies, samenwerkingsverbanden met de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit, de TU Delft, Jet Net, etc.
 • Het sociale aspect van je schooltijd

Structuur met vrijheid

 • Op het Montessori werken we, net zoals op andere scholen, met een lesrooster, huiswerk, toetsen en bereiden we je voor op je eindexamen
 • Zelfstandigheid moet je leren, we verwachten niet dat je dat al direct kunt!
 • Meer dan op andere scholen wordt er een beroep gedaan op je eigen verantwoordelijkheid
 • Naast je diploma krijg je een Montessori Academie Certificaat, waarin de brede ontwikkeling die je op het Montessori hebt doorgemaakt zichtbaar wordt

Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure.