Het RML heeft een medezeggenschapsraad. Dit orgaan bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen.

Samenstelling MR

Namens het personeel:
Mw. drs H. van Kleef Voorzitter
Mw. A. Moreira Santos Secretaris
mw N. van Schaik Vertegenwoordiger OOP
Mw. D. Schöder
Dhr. B. Zonneveld Lid
mw O. Sayma Lid
Namens de ouders:
Mw. A.I. van der Werf
Mw. J.G. van Erp
Mw. C.C. Wieman
Namens de leerlingen:
Janek Kaltenbach (V5a)
Clare Klunder (V5a)
Jewel Margaret (V5a)

De MR is te bereiken via MR@rml.nl en de oudergeleding via MRouder@rml.nl.

Het postadres van de MR is: Schimmelpenninckstraat 17, 3039 KS  Rotterdam.