Het RML heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit orgaan bestaat uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. Tijdens het schooljaar zijn er vijf publieke vergaderingen tussen de MR en de schoolleiding, waar toehoorders digitaal of fysiek op de tribune mogen plaatsnemen. Deze toehoorders mogen alleen luisteren. Input voor de vergadering kan gegeven worden aan de leden van de MR, ofwel in een gesprek ofwel via het algemene mailadres van de MR of die van de ouder-MR. Een uitnodiging voor het bijwonen van de MR-vergadering kan ook via dit emailadres verkregen worden.

Hieronder volgt een overzicht van de data van de MR-vergaderingen van het huidige schooljaar. De agenda zal voor elke vergadering hier worden geplaatst en blijft voor het lopende schooljaar beschikbaar. 

MR-1: 14-9

MR-2: 30-11:
vergadering medezeggenschapsraad en overlegvergadering van het RML 2022-2023
Locatie en tijd:  mediatheek woensdag 30 november 2022
Besloten deel: MR voorvergadering: van 19.00 tot 20.00 uur.
Openbare deel: overlegvergadering van 20.00 tot 21.30 uur.
Besloten deel: MR afsluitend deel van 21.30 tot 22.00 uur

MR-3: woensdag 25 januari 2023

MR-4: woensdag 12 april 2023

MR-5: woensdag 7 juni 2023

De huidige samenstelling van de MR is als volgt:

Personeel: Hanneke van Kleef (voorzitter), Bob Zonneveld (vice-voorzitter), Dorien Schröder (secretaris), Leon Monné-Gouweleeuw (lid), Andrea Moreira Santos (lid), Nannette van Schaik (OOP)

Ouders: Sabine van Gastel, Susan Schardijn, Theo Feenstra (Francien Verbaan loopt mee)

Leerlingen: Wende de Bruin, Mijntje Krenning, Lotte Schefman (Seger van Zijll loopt mee)

De MR is te bereiken via MR@rml.nl en de oudergeleding via MRouder@rml.nl.

Het postadres van de MR is: Schimmelpenninckstraat 17, 3039 KS  Rotterdam.