Het RML heeft een medezeggenschapsraad. Dit orgaan bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen.

Samenstelling MR

Namens het personeel:
dhr mr. B. de Neef Voorzitter
mw. drs. H. Van Kleef Vice voorzitter, Onderwijs & Leerlingzaken
mw drs J.C. Korevaar Secretaris
dhr. B. Cornelder Vertegenwoordiger OOP
dhr. T. Santema Financiën & personeel
dhr. J. Bakker ICT, onderwijs & leerlingzaken

 

 

 

 

 

 

Namens de ouders:
mevr. prof dr D. van Mheen
mevr. drs. R.M. Teeuw
dhr. drs J.P. Thomassen

 

Namens de leerlingen:
Liese Akkerman
Phoenix Wall
Kalyan Artsen

 

De MR is te bereiken via MR@rml.nl en de oudergeleding via MRouder@rml.nl.

Het postadres van de MR is: Schimmelpenninckstraat 17, 3039 KS  Rotterdam.