Medezeggenschap

Het RML heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit orgaan bestaat uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. Tijdens het schooljaar zijn er vijf publieke vergaderingen tussen de MR en de schoolleiding, waar toehoorders digitaal of fysiek op de tribune mogen plaatsnemen. Deze toehoorders mogen alleen luisteren. Input voor de vergadering kan gegeven worden aan de leden van de MR, ofwel in een gesprek ofwel via het algemene mailadres van de MR of die van de ouder-MR. Een uitnodiging voor het bijwonen van de MR-vergadering kan ook via dit emailadres verkregen worden.

Hieronder volgt een overzicht van de data van de MR-vergaderingen van het huidige schooljaar. De agenda zal voor elke vergadering hier worden geplaatst en blijft voor het lopende schooljaar beschikbaar.

MR-2: 29-11

MR-3: 7-2

MR-4: 24-4

MR-5: 19-6

De huidige samenstelling van de MR is als volgt:

Personeel: Hanneke van Kleef (voorzitter), Bob Zonneveld, Dorien Schröder (secretaris), Omar Es Samri (lid), Leonie van Westerop (lid), Nannette van Schaik (OOP)

Ouders: Sabine van Gastel (vice-voorzitter), Susan Schardijn, Theo Feenstra (Francien Verbaan loopt mee)

Leerlingen: Seger van Zijll, Nina Schefman, Hugo Magnin

Agenda MR-2