Het RML heeft een medezeggenschapsraad. Dit orgaan bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen.

Samenstelling MR

Namens het personeel:
dhr mr. B. de Neef Voorzitter
mw drs H. van Kleef Vice voorzitter, Onderwijs & Leerlingzaken
mw. S. Kleppe Secretaris
mw N. van Schaik Vertegenwoordiger OOP
mw A. Moreira Santos Lid
mw O. Sayma Lid
Namens de ouders:
mw. J.G. van Erp
mw. A. van der Werf
mw. C.C. Wieman
Namens de leerlingen:
Jewel Margaret
Clair van Schouwen
Mika Venrooy

De MR is te bereiken via MR@rml.nl en de oudergeleding via MRouder@rml.nl.

Het postadres van de MR is: Schimmelpenninckstraat 17, 3039 KS  Rotterdam.