Het RML heeft een medezeggenschapsraad. Dit orgaan bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen.

Samenstelling MR

Namens het personeel:
Mw. drs H. van KleefVoorzitter
Mw. D. SchröderSecretaris
Mw. N. van SchaikVertegenwoordiger OOP
Mw. A. Moreira SantosLid
Dhr. B. ZonneveldLid
Dhr. L. MonnéLid
Namens de ouders:
Mw. A.I. van der Werf
Mw. S.F.P. van Gastel
Mw. C.C. Wieman
Mw. S. Schardijn
Namens de leerlingen:
Juliëtte Schulten( V5a)
Zeb Mintjes (H5a)
Eline Vriens (V6e)

De MR is te bereiken via MR@rml.nl en de oudergeleding via MRouder@rml.nl.

Het postadres van de MR is: Schimmelpenninckstraat 17, 3039 KS  Rotterdam.