Het RML heeft een medezeggenschapsraad. Dit orgaan bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen.

Samenstelling MR

Namens het personeel:
dhr mr. B. de Neef Voorzitter
mw. S. Kleppe Vice voorzitter, Onderwijs & Leerlingzaken
mw drs J.C. Korevaar Secretaris
dhr. A. Palma Vertegenwoordiger OOP
dhr. T. Santema Financiën & personeel
dhr. J. Bakker ICT, onderwijs & leerlingzaken
Namens de ouders:
mw. C. Wieman
mw. A. van der Werf
mw. J. van Erp
Namens de leerlingen:
Liese Akkerman
Phoenix Wall
Kalyan Artsen

De MR is te bereiken via MR@rml.nl en de oudergeleding via MRouder@rml.nl.

Het postadres van de MR is: Schimmelpenninckstraat 17, 3039 KS  Rotterdam.