Het RML heeft een medezeggenschapsraad. Dit orgaan bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen.

Samenstelling MR

Namens het personeel:
dhr mr. B. de Neef Voorzitter
mw. S. Kleppe Vice voorzitter, Onderwijs & Leerlingzaken
mw drs H. van Kleef Secretaris
mw N. van Schaik Vertegenwoordiger OOP
mw A. Moreira Santos Lid
mw O. Sayma Lid

 

Namens de ouders:
mw. C. Wieman
mw. A. van der Werf
mw. J. van Erp

 

Namens de leerlingen:
Liese Akkerman
Phoenix Wall
Kalyan Artsen

 
De MR is te bereiken via MR@rml.nl en de oudergeleding via MRouder@rml.nl.

Het postadres van de MR is: Schimmelpenninckstraat 17, 3039 KS  Rotterdam.