Het is nu ook mogelijk om een ziekmelding via Magister door te geven.
Dit kan via de website of via de App.
Ziekmelden kan alleen met een ouderaccount
Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen
Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag
Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk
Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag
De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie
Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder een melding
Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid
Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd

Ziekmelden via de website:

 

Ziekmelden via de app: