Mentor op het Montessori

Elke klas en elke mentorgroep heeft een docent die speciaal belast is met de begeleiding van die groep. De taken van deze mentoren kunnen je als volgt samenvatten:

  • De mentor houdt zich regelmatig op de hoogte van je prestaties en je gedrag.
  • De mentor voert gesprekken met leerlingen, ouders en colle­ga’s.
  • De mentor deelt informatie met bijvoorbeeld de ouders. De mentor bespreekt in principe eerst met de leer­ling welke informatie zal worden doorge­geven.
  • De mentor signaleert problemen in de groep of met leerlingen in de groep, en zoekt naar oplossingen.
  • De mentor adviseert leerlingen en ouders bij keuzemomen­ten in je schoolloopbaan, in samenwerking met school­lei­ding en decanen.
  • De mentor heeft contact met ouders via bijvoorbeeld ouder­avonden.
  • De mentor begeleidt verschillende buitenschoolse activitei­ten, zoals klassenavonden, excursies, projecten, werkweken enz.

Lijst van mentoren 2017 2018

Brugklassen   vwo 3   havo 3  
B1 mw Faulkner G31 mw Kleppe H31 dhr De Bruin
B2 dhr De Jong V32 mw Erb H32 dhr Ahmani
B3 dhr Verboom A33 dhr Krolis H33 mw Moreira dos Santos
B4 dhr Bakker        
B5 dhr Kok     havo 4 dhr Schneider
B6 mw Duin  vwo 4 dhr Coenemans   dhr Berkhuijsen
      dhr Hartog   dhr van Splunder
2e klassen     dhr De Jager   dhr de Neef
G21 mw van Milligen    mw Stappers    
A22 mw van Kleef     havo 5 dhr Tasma
A23 mw Schröder  vwo 5/6 dhr Eggen   dhr Van Beek
L24 mw van Sitteren   mw Van Everdingen   dhr Peereboom
L25 mw Van Dantzig   dhr Van Everdingen    
L26 mw Hoefnagels   mw Homburg    
      mw Makovitz  Afkortingen A=atheneum
      dhr Pil   B=Brugklas
      dhr Valkenburg   G=Gymnasium
          V=vwo
          H=havo
          L=Lyceum