Mentor op het Montessori

Elke klas en elke mentorgroep heeft een docent die speciaal belast is met de begeleiding van die groep. De taken van deze mentoren kunnen je als volgt samenvatten:

  • De mentor houdt zich regelmatig op de hoogte van je prestaties en je gedrag.
  • De mentor voert gesprekken met leerlingen, ouders en colle­ga’s.
  • De mentor deelt informatie met bijvoorbeeld de ouders. De mentor bespreekt in principe eerst met de leer­ling welke informatie zal worden doorge­geven.
  • De mentor signaleert problemen in de groep of met leerlingen in de groep, en zoekt naar oplossingen.
  • De mentor adviseert leerlingen en ouders bij keuzemomen­ten in je schoolloopbaan, in samenwerking met school­lei­ding en decanen.
  • De mentor heeft contact met ouders via bijvoorbeeld ouder­avonden.
  • De mentor begeleidt verschillende buitenschoolse activitei­ten, zoals klassenavonden, excursies, projecten, werkweken enz.

Lijst van mentoren 2018-2019

Brugklassen

B1: mw L. Faulkner (FLK)
B2: dhr drs C. de Jong (CDJ)
B3: dhr  L. Verboom (VRL)
B4: dhr J. Bakker (BKK)
B5: dhr W.J. Kok (KOK)/
dhr. R. de Jager (JGR)*
B6: mw. C.L. Duin (DNC)
B7: dhr drs D Schneider (SND)
*Dhr de Jager neemt na de kerstvakantie
het mentoraat over van dhr. Kok

2e klassen

G21: mw mr. S. van Dantzig (DNT)
G/A22: mw Z. van Sitteren (STT)
A23: mw drs van Kleef (KLF)  
A24: mw Y. Hoefnagels (HFN)
L25: mw drs M. van Milligen (MLG)
L26: mw D. Schröder (SCR)

3e klassen
HAVO
H31: dhr K. Ahmani (AHM)
H32: mw A. Moreira Santos (MRR)

VWO
G/A31: mw S. Kleppe (KLP)
A32: mw drs E. Erb (ERB)
A33: mw  M. Piters (PTS)
A34: dhr V. Krolis (KRL)

4e klassen
HAVO
LOB4a: dhr E. Berkhuijsen (BRK)
LOB4b: mw A. Logtmeijer (LGT)
LOB4c: dhr. M. Peereboom (PRB)
LOB4d: dhr. B. van Splunder (SPN) 

VWO
LOBAa: dhr drs J. Coenemenas (CNM)
LOBAb: dhr drs B. Hartog (HTG)
LOBAc: dhr R. de Jager (JGR)
LOBAd: mw A. Stappers (STP)

5 HAVO
LOB8a: dhr M. van Beek (MBK)
LOB8b: dhr mr B. de Neef (NFD)
LOB8c: dhr drs A. Tasma (TSM)

5 en 6 VWO
LOB3a: dhr  M. Eggen (EGN)
LOB3b: mw drs J. van Everdingen (EVN)
LOB3c: mw drs M. Makovitz (MKV)
LOB3d: dhr drs W. Pil (PIL)
LOB3e: dhr T. Santema (SNT)
LOB3f: dhr K. Valkenburg (VLK)
LOB3g: dhr B. Zonneveld (ZNN)