Mentor op het Montessori

Elke klas en elke mentorgroep heeft een docent die speciaal belast is met de begeleiding van die groep. De taken van deze mentoren kunnen je als volgt samenvatten:

  • De mentor houdt zich regelmatig op de hoogte van je prestaties en je gedrag.
  • De mentor voert gesprekken met leerlingen, ouders en colle­ga’s.
  • De mentor deelt informatie met bijvoorbeeld de ouders. De mentor bespreekt in principe eerst met de leer­ling welke informatie zal worden doorge­geven.
  • De mentor signaleert problemen in de groep of met leerlingen in de groep, en zoekt naar oplossingen.
  • De mentor adviseert leerlingen en ouders bij keuzemomen­ten in je schoolloopbaan, in samenwerking met school­lei­ding en decanen.
  • De mentor heeft contact met ouders via bijvoorbeeld ouder­avonden.
  • De mentor begeleidt verschillende buitenschoolse activitei­ten, zoals klassenavonden, excursies, projecten, werkweken enz.

Lijst van mentoren

Brugklassen

V1a: mw L. Faulkner (FLK)
V1b: dhr drs C. de Jong (CDJ)
V1c: dhr. D. Schneider 
L1a: dhr J. Bakker (BKK)
L1b: dhr. D. Schneider (SND)
L1c: mw. S. Ballah (BLS) 
L1d: mw D. Schröder (SCR)

2e klassen

G2a: dhr  L. Verboom (VRL)
A2a: mw. Y. Hoefnagels (HFN)
A2b: mw S. Kleppe (KLP)
A2c: mw S. van Dantzig (DNT)
L2a: mw. van Duijn (DNR)
L2b: mw. Z. van Sitteren (STT)  
L2c: mw drs van Kleef (KLF) 

3e klassen

VWO
G3a: mw. A. Moreira (MRR)
A3a: mw. A. Moreira (MRR)
A3b: dhr. M. de Jong (JNM)
A3c: dhr. K. Ahmani (AHM)
A3d: mw. M. de Jong (JGM)
A3e: dhr. M. Meyer (MYR)
HAVO
H3a: mw. Ö. Sayma (SYM)
H3b: dhr. V. Krolis (KRL)
H3c: mw. M. Pieterman (PMN)

4e klassen

HAVO
H4lob4a: dhr. E. Berkhuijsen (BRK)
H4lob4b: mw. A. Logtmeijer
H4lob4c: dhr. M. Peereboom
H4lob4d: dhr. B. van Splunder
VWO
V4lob1: mw. J. du Chatinier (CHN)
V4lob2: dhr. R. de Jager
V4lob3: dhr. R. de Jager
V4lob4: mw drs J.S. Klink (KLN)
V4lob5: mw. L van Westerop (WST)
V4lob6: mw. J. du Chatinier (CHN)

5 havo

H5lob8a: dhr. M. van Beek
H5lob8b: dhr mr B. de Neef (NFD)

VWO 5

V5lob1: dhr. J. Coenemans (CNM)
V5lob2: dhr  M. Eggen (EGN)
V5lob3: mw J. van Everdingen (EVN)
V5lob4: mw M. Makovitz (MKV)
V5lob5: dhr. J. Vogel (VGL)
V5lob6: dhr K. Valkenburg (VLK)
V5lob7: dhr B. Zonneveld (ZNN)

VWO 6

V6lob1: dhr. M. Eggen (EGN)
V6lob2: mw. J. van Everdingen (EVN)
V6lob3: mw. M. Makovitz (MKV)
V6lob4: dhr. J. Vogel (VGL
V6lob5: dhr. K. Valkenburg (VLK)
V6lob6: mw. A. Wegman-Hoek (WGM)
V6lob7: dhr. B. Zonneveld (ZNN)