Mentor op het Montessori

Elke klas en elke mentorgroep heeft een docent die speciaal belast is met de begeleiding van die groep. De taken van deze mentoren kunnen je als volgt samenvatten:

  • De mentor houdt zich regelmatig op de hoogte van je prestaties en je gedrag.
  • De mentor voert gesprekken met leerlingen, ouders en colle­ga’s.
  • De mentor deelt informatie met bijvoorbeeld de ouders. De mentor bespreekt in principe eerst met de leer­ling welke informatie zal worden doorge­geven.
  • De mentor signaleert problemen in de groep of met leerlingen in de groep, en zoekt naar oplossingen.
  • De mentor adviseert leerlingen en ouders bij keuzemomen­ten in je schoolloopbaan, in samenwerking met school­lei­ding en decanen.
  • De mentor heeft contact met ouders via bijvoorbeeld ouder­avonden.
  • De mentor begeleidt verschillende buitenschoolse activitei­ten, zoals klassenavonden, excursies, projecten, werkweken enz.

Lijst van mentoren

Brugklassen

V1a: mw L. Faulkner (FLK)
V1b: dhr drs C. de Jong (CDJ)
V1c: mw. S. Ledeboer-Meermans 
L1a: dhr J. Bakker (BKK)
L1b: dhr drs D. Schneider (SND)
L1c: dhr. R. de Jager (JGR) 
L1d: mw D. Schröder (SCR)

2e klassen

G2a: dhr  L. Verboom (VRL)
A2a/L2a: mw Z. van Sitteren (STT)
L2b: dhr ir P.J. de Bruin (BRN)  
L2c: mw drs van Kleef (KLF) 
A2b: mw Y. Hoefnagels (HFN)
A2c: mw S. van Dantzig (DNT)
A2d: mw. S. Kleppe (KLP)

3e klassen

VWO
G3a: mw drs E. Erb (ERB)
A3a: dhr K. Ahmani (AHM)
A3b: mw A.T. Stappers (STP)
A3c: dhr V. Krolis (KRL) 
HAVO
H3a: mw drs M. van Milligen (MLG)
H3b: mw A. Moreira Santos (MRR)

4e klassen

HAVO
dhr E. Berkhuijsen (BRK)
dhr M. van Beek (MBK)
VWO
dhr drs B. Hartog (HTG)
mw. J.J.B. du Chatinier (CHN)
mw drs J.S. Klink (KLN)
dhr. drs J.C. Vogel (VGL)
mw. L van Westerop (WST)

5 havo

mw A. Logtmeijer (LGT)
dhr. M. Peereboom (PRB)
dhr. B. van Splunder (SPN) 
dhr mr B. de Neef (NFD)

5 en 6 VWO

dhr  M. Eggen (EGN)
mw drs J. van Everdingen (EVN)
mw drs M. Makovitz (MKV)
dhr drs W. Pil (PIL)
mw drs A. Wegman-Hoek (WGM)
dhr K. Valkenburg (VLK)
mw drs M. Piters (PTS)
dhr B. Zonneveld (ZNN)