Mentor op het Montessori

Elke klas en elke mentorgroep heeft een docent die speciaal belast is met de begeleiding van die groep. De taken van deze mentoren kunnen je als volgt samenvatten:

  • De mentor houdt zich regelmatig op de hoogte van je prestaties en je gedrag.
  • De mentor voert gesprekken met leerlingen, ouders en colle­ga’s.
  • De mentor deelt informatie met bijvoorbeeld de ouders. De mentor bespreekt in principe eerst met de leer­ling welke informatie zal worden doorge­geven.
  • De mentor signaleert problemen in de groep of met leerlingen in de groep, en zoekt naar oplossingen.
  • De mentor adviseert leerlingen en ouders bij keuzemomen­ten in je schoolloopbaan, in samenwerking met school­lei­ding en decanen.
  • De mentor heeft contact met ouders via bijvoorbeeld ouder­avonden.
  • De mentor begeleidt verschillende buitenschoolse activitei­ten, zoals klassenavonden, excursies, projecten, werkweken enz.

Lijst van mentoren

Brugklassen

V1a: mw. L. Faulkner (FLK)
V1b: dhr. C. de Jong (CDJ)
L1a: dhr. J. Bakker (BKK)
L1b: mw. S. Ballah (BLS) 
L1c: mw. D. Schröder (SCR) 
L1d: mw. A. Moreira Santos (MRR)

2e klassen

G2a/A2a: mw.  F. Batenburg (BNG)
A2b: mw. S. van Dantzig (DNT)
A2c: dhr. O. Es-Samri (SMR) 
A2d: dhr. M. Rietveld (RTD)  
L2a: dhr. J. Ketting (KTG) 
L2b: mw. A. de Windt (WNT)
L2c: mw. H. van Kleef (KLF)

3e klassen VWO

G3a/A3a: mw. S. Ledeboer (LDB)
A3b: dhr. J. Ramones (RMN)
A3c: mw. R. van Duijn (DNR)
A3d: mw. E. Oosthoek (STH)

3e klassen HAVO

H3a: dhr. K. Ahmani (AHM)
H3b: dhr. V. Krolis (KRL)
H3c: dhr. T. Cuijpers (CPR)

4e klassen VWO

V4lob1: mw. J. du Chatinier (CHN)
V4lob2: dhr. M. de Jong (JNM)
V4lob3: mw. M. de Planque (PLQ)
V4lob5: dhr. T. Santema (SNT)

4e klassen HAVO

H4lob1: mw. B. Hidajat (HDJ)
H4lob2: mw. Y. Hoefnagels (HFN)
H4lob3: mw. J. Joval (JVL)
H4lob4: mw. A. van Esch (SCA)

5 HAVO

H5lob1: dhr. D. Snijders (SNR)
H5lob2: mw. A. Logtmeijer (LGT)
H5lob3: dhr. D. Schneider (SND)
H5lob4: mw. L. van Westerop (WST)

5e en 6e klassen VWO

V5/6lob1: dhr. E. Berkhuijsen (BRK)
V5/6lob2: dhr. J. Coenemans (CNM)
V5/6lob3: dhr. M. Eggen (EGN)
V5/6lob4: mw. J. van Everdingen (EVN)
V5/6lob5: mw. W. Jarmohamed (JRM)
V5/6lob6: mw. M. Makovitz (MKV)
V5/6lob7: dhr. K. Valkenburg (VLK) 
V5/6lob8: dhr. B. Zonneveld (ZNN)