Het Montessori kent twee decanen, mw. H. van Egmond (egm@rml.nl) en mw. A. Logtmeijer (lgt@rml.nl). Het is hun taak is om leerlingen te begeleiden bij  hun studie- en beroepskeuze. De decanen kunnen jou en je ouders informatie en advies geven bij het maken van soms lastige keuzes.

Je krijgt waarschijnlijk het meest met de decanen te maken in de derde klas. In dit jaar heb je gesprekken met mentoren en decanen over de keuzes die je maakt om tot een bij jou passend profiel te komen. Ook krijg je in dit jaar lessen Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) tijdens een aantal van je mentoruren. Voor moeilijke vragen staan de decanen met hun specialistisch kennis klaar om jou of de mentoren te helpen.

Voor de oriëntatie op je vervolgopleiding zijn er in de bovenbouw verschillende activiteiten. Eén daarvan is de interscholaire voorlichtingsavond, die elk jaar wordt georganiseerd door het AOB (Adviesbureau voor Opleiding en Beroep).