Met ingang van schooljaar 2018/2019 zijn nieuwe voorwaarden van kracht voor de toelating/plaatsing bij een extra vak. Het kan voorkomen dat het aantal beschikbare plaatsen niet toereikend is voor het aantal gegadigden voor het volgen van een extra vak. Om in aanmerking te komen voor plaatsing bij een extra vak moet voldaan worden aan het volgende criterium: de leerling moet een gemiddeld cijfer voor alle vakken hebben van 7,0 (havo 6,5) of hoger. Als er na plaatsing van deze leerlingen nog plek is voor andere leerlingen die een extra vak zouden willen volgen, kunnen deze worden geplaatst mits de docentenvergadering daarover een positief advies uitbrengt. In geval dat het aantal gegadigden groter is dan het aantal plekken, zal er selectie plaatsvinden door loting.