Hier kunt u de procedure vinden rondom het ziek- of afmelden van uw zoon/dochter.

Ziek melden op de dag zelf voor 08:30 uur via:

Wanneer bekend is dat een ziekte langer gaat duren kan dit al worden aangegeven. Wij hopen natuurlijk altijd dat een leerling zo snel als mogelijk weer naar school kan komen.

Een medisch bezoek vragen wij buiten schooltijden te plannen. Mocht dat echt niet lukken dan vragen wij dat vooraf te melden via:

  • de Magister app met een notitie
  •  een e-mail naar verzuim@rml.nl
  • of een door ouders ondertekend briefje aan de verzuimcoördinator.

Te laat meldingen kunnen worden doorgegeven via:

Bij veelvuldige ziekte zal de coördinator met de leerling in gesprek gaan om de mogelijke oorzaken en gevolgen te bespreken.
Het Montessori volgt het protocol van de gemeente Rotterdam als het gaat om verzuim. Bij langdurig verzuim nemen we contact op met Leerplicht.