Als je ziek bent, laat dan een van je ouders je op school ziek melden. Door te bellen word je in Magister als ziek geregistreerd. Bellen kan tussen 7.30 uur en 8.30 uur naar 010 – 465 40 22. Als je ziekte langer duurt dan een dag, laat dan je ouders de volgende dag melden dat je nog ziek bent.  Als je weet dat je langer ziek bent, kunnen je ouders je ook ineens voor meerdere dagen afmelden. Zorg in elk geval dat je afgemeld bent voor het einde van het eerste uur. De conciërge gaat om 9.15 uur controleren welke leerlingen zonder bericht afwezig zijn.

Bezoeken aan artsen worden bij voorkeur na schooltijd gepland. Als dat toch niet lukt, mogen ouders (enige dagen van tevoren) aan de school melden dat zo’n bezoek zal plaatsvinden. Dit kan telefonisch of met een briefje.

Bij veelvuldige ziekte zal de coördinator met je in gesprek gaan om de mogelijke oorzaken en gevolgen te bespreken.

Het Montessori volgt het protocol van de gemeente Rotterdam als het gaat om verzuim. Bij langdurig verzuim nemen we contact op met Leerplicht.