M-week 2024

Vorige week vond de M-week plaats op school. Terwijl de bovenbouw op reis was of voor examens leerden, waren alle onderbouwers druk in de weer. In gemengde groepen van verschillende jaarlagen gingen de leerlingen met allerlei projecten aan de slag.

Op maandag kregen de brugklasleerlingen allemaal het mooie boek van Metro 010 uitgereikt. Vervolgens kreeg iedereen uitleg over de verschillende eindproducten. Tijdens de M-week konden ze werken aan een filmpje, podcast, glossy of gingen ze aan de slag met een charityproject. De verschillende onderdelen werden door verschillende experts begeleid. Zo kwam André Pijnappel om te helpen bij de filmpjes en heeft hij ze ook nog eens allemaal geëdit gedurende de week. De podcastgroep werd begeleid door Bastiaan van PodBast. Voor de glossy kwamen de redacteur en eindredacteur van het blad Zo zit dat hun kennis delen. En voor het charityproject kwam een medewerker van Stichting Meedoen uitleggen wat de Stichting doet en waarvoor ze geld ophalen. Door deze experts konden de leerlingen goed aan de slag.

Op dinsdag en woensdag waren er verschillende excursies in Rotterdam en werd er verder gewerkt aan het product. De leerlingen bezochten verschillende gebedshuizen, musea, een escaperoom in de bieb en werkte mee aan duurzame projecten in de stad.

Vervolgens gingen de leerlingen met hun eigen klas aan de slag met het project Lentekriebels. Er werden prachtige elfjes geschreven en spelletjes gespeeld. Ook leerden leerlingen van de docenten Lichamelijke Opvoeding hoe je je grenzen aan moet geven.

Op vrijdag gingen de leerlingen lekker naar de film in Kino zodat ze op konden laden voor de sponsorloop. Naast de sponsorloop was er ook een M-markt opgericht voor het goede doel. Daar kon patat en ander lekkers gekocht worden om geld op te halen voor het goede doel. Zo is er in een dag 2.500 euro opgehaald voor Stichting Meedoen!

Naast dit geweldige bedrag zijn er ook prachtige eindproducten binnengekomen. Hierdoor kijken wij terug op een zeer geslaagde M-week. We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen bedanken en we kijken we uit naar de volgende M-week!