Het bestuur van de Stichting Montessori Lyceum Rotterdam bestaat uit vrijwillige, onbezoldigde ouders.
De stichtingsvorm geeft het bestuur volledige autonomie, binnen de grenzen van de wettelijke regels en de statuten van de stichting.
 
Samenstelling bestuur
dhr P.H.R. van de Coolwijk voorzitter
mw drs A.M. Schey secretaris
drs E.B. Molkenboer penningmeester
mw mr Ch.J. Nicolai  
dr E.J.P. van Santbrink  
   
 
Het postadres van het bestuur is: Schimmelpenninckstraat 17, 3039 KS Rotterdam.