Schoolleiding

Drs Jan Wouter Koning rector kng@rml.nl
Drs Jacco Sloover conrector organisatie slv@rml.nl
Drs Roger Zandvliet conrector leerlingenzaken znd@rml.nl

Coördinatoren

Drs Maaike van den Berg Leerjaar 1 en 2 brg@rml.nl
Drs Sijtje Ledeboer Leerjaar 3 ldb@rml.nl
Dhr Edward Berkhuyzen havo bovenbouw brk@rml.nl
Dhr Kevin Valkenburg vwo bovenbouw vlk@rml.nl

De schoolleiding en de coördinatoren zijn telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van de school: (010) 465 40 22.