Schoolleiding

Drs. Jan Wouter Koning rector kng@rml.nl
Drs. Miriam Piters conrector onderwijs pts@rml.nl

Coördinatoren

Drs. Maaike van den Berg Leerjaar 1 en 2 brg@rml.nl
Drs. Sijtje Ledeboer Leerjaar 3 ldb@rml.nl
Dhr. Edward Berkhuyzen havo bovenbouw brk@rml.nl
Dhr. Kevin Valkenburg vwo bovenbouw vlk@rml.nl

De schoolleiding en de coördinatoren zijn telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van de school: (010) 465 40 22.