De mediatheek
De mediatheek is een studie en informatiecentrum en gevestigd in het souterrain van de school. Het is dé ruimte waar je als leerling zelfstandig kunt werken of een plekje kunt vinden om rustig te leren. Naast een uitgebreide collectie boeken is er een stilteruimte en zijn er 34 computers met toegang tot internet.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur 
De medewerkers van de mediatheek zijn dhr. Ted Riepsaame (hoofd mediatheek) mevr. Els Berenschot en mevr. Nannette van Schaik.

Behalve voor het lezen en lenen van boeken in diverse talen, informatieve boeken en tijdschriften, kunnen leerlingen er terecht voor het gebruik van computers, internet, printer, kopieerapparaat en audiovisuele apparatuur

Handig:

Bibliotheek
Onze collectie is zeer uitgebreid en up-to-date. Je kunt bij ons terecht voor:

 • Jeugd- en jong adultboeken (een zeer grote en vooral actuele collectie)
 • Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse literatuur
 • (populair) wetenschappelijke boeken
 • Secundaire literatuur
 • Gedichten
 • Naslagwerken
 • Informatieve tijdschriften o.a. Kijk, Quest, NewScientist, Kunsttijdschrift, PCM computertijdschrift, Kunsttijdschrift, OOR, HPdetijd, National Geografic en Geschiedenis
 • Digitale abonnementen beschikbaar: LEXISNEXIS Krantenbanken, de Uittrekselbank en Aura library: de online catalogus van onze bibliotheekitems.

De uitleentermijn van onze boeken is drie weken, maar je kunt ze tot 3x verlengen. Het lenen van boeken is gratis, maar bij te laat verlengen of terugbezorgen wordt een boete berekend van €0,10 per schooldag.

Aura online
Online catalogus van de mediatheek (ook te downloaden als app) voor het inzien van onze collectie, nieuwe aanwinsten en zelfstandig verlengen of reserveren van boeken in de mediatheek.

https://rml.auralibrary.nl/auraic.aspx

Stilteruimte
Een belangrijke ruimte binnen de mediatheek is de stilteruimte. Deze ruimte is bestemd voor alle leerlingen die onder schooltijd volstrekt ongestoord willen werken. In de grote mediatheek heerst een normaal tot rustig leerklimaat, waar ruimte is voor overleg binnen kleine groepjes, maar geen absolute rust zoals in de stilteruimte. Leerlingen mogen daar samenwerken en dat maakt dat er zachtjes gesproken mag worden. In het stiltelokaal is geen enkele vorm van communicatie toegestaan. Leerlingen die daar gaan werken moeten er op kunnen rekenen dat ze met rust gelaten worden.

Computers
De mediatheek beschikt over 34 computers. De leerlingen kunnen er studie gerelateerd werken, maar verantwoord gebruik van sociale media is ook toegestaan. De school kan het computergebruik door leerlingen via een speciaal programma in de gaten houden. Dit houdt dus in dat je als leerling op school achter de computer geen volledige privacy hebt. Tijdens de mediatheeklessen in de brugklas leer je alles over verantwoord gebruik van de computers in het algemeen en sociale media in het bijzonder.

Onze afspraken

 • Eten, drinken en telefoneren is in de mediatheek niet toegestaan.
 • Bij gebruik van zoekmachines gebruik je geen discriminerende, racistische of seksistische zoektermen.
 • Computerspelletjes spelen, chatten en geweld of seks gerelateerd gebruik is streng verboden.
 • Wanneer je computer niet meer reageert, waarschuw je de mediatheekmedewerker of de docent.
 • Laat de computer waar jij staat ingelogd nooit door een andere leerling gebruiken, want jij blijft verantwoordelijk voor het computergebruik zolang je niet bent uitgelogd.
 • Zorg ervoor dat je altijd bent uitgelogd wanneer je weggaat en laat de computer na gebruik netjes achter: gebruiksklaar voor de volgende persoon.

Bij herhaald of ernstig misbruik wordt de leerling het recht op gebruik van computers op school voor een bepaalde tijd ontzegd en zal de schoolleiding de ouders van de desbetreffende leerling inlichten.

VERKLARING
Door gebruik te maken van je inlognaam en wachtwoord, verklaar je dit reglement te kennen en te zullen respecteren. Ook accepteer je het feit dat de systeembeheerder je surfgedrag zal kunnen volgen en de schoolleiding van misbruik op de hoogte zal stellen.

Mediatheeksite:
Let op! Sommige links zijn alleen toegankelijk via de schoolcomputers.
https://rml.auralibrary.nl/auraicx.aspx

KeuzeWerkTijd
Voor een KWT kun je je ook inschrijven in de mediatheek. KWT is lestijd!  Dat betekent dat we in de mediatheek letten op je studiehouding en verder alle algemeen geldende regels voor KWT ook in de mediatheek van kracht zijn