Op het Montessori Lyceum Rotterdam kun je drie verschillende diploma’s halen:
havo, atheneum en gymnasium. Met deze diploma’s heb je een officieel toegangsbewijs voor vervolgopleidingen.

Bij ons op school wordt pas na de tweede klas bepaald of je naar de havo of naar het atheneum gaat. Dit geldt niet voor de leerlingen die de gymnasiumopleiding volgen. Zij volgen deze opleiding al vanaf de tweede klas.

Havo
Vanaf de derde klas zit je bij ons op school op de havo-afdeling. Havo staat voor Hoger algemeen vormend onderwijs. Met het havo-diploma heb je toegang tot de hbo-opleidingen in Nederland.
Het hangt wel van je profiel en keuzevak af of je wordt toegelaten tot sommige opleidingen.
Bij ons op school kun je kiezen uit de vier profielen: CM, EM, NG en NT.
Naast de gebruikelijk vakken waaruit je kunt kiezen voor je vrije ruimte, bieden wij speciaal voor het havo ook de mogelijkheid om  maatschappijwetenschappen of drama. Ben je bijzonder gemotiveerd om ook muziek te volgen, dan valt dat ook onder de mogelijkheden om dit met de leerlingen uit 4 vwo te volgen.

Atheneum
Het atheneum en gymnasium vormen samen het VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). Met dit diploma op zak heb je (mits het vereiste vakkenpakket) een toelatingsbewijs voor de universiteit.
Vanaf de brugklas kun je bij ons op school geplaatst worden in het Atheneum (vaak ook VWO genoemd).
Je kunt ook hier (in de bovenbouw) kiezen uit vier profielen: CM,EM.NG,NT.
Naast de gebruikelijke vakken waaruit je kunt kiezen in de vrije ruimte, bieden wij speciaal voor het vwo wiskunde D en muziek. Ben je bijzonder gemotiveerd om ook drama te volgen, dan valt dat ook onder de mogelijkheden om dit met leerlingen uit van 4 en 5 havo te volgen.

Gymnasium

In de brugklas kun je als extra vak Klassieke Talen volgen, als je interesse hebt, een extra vak aankunt en op je eerste rapport gemiddeld een 7 of hoger staat. De lessen worden gegeven in één KWT per week en één extra lesuur op je rooster. Je volgt deze extra lessen met je klasgenoten die ook Grieks en Latijn gaan volgen en leerlingen uit een of twee andere brugklassen. Je begint met een periode Latijn en volgt daarna een periode lessen Grieks. Deze kennismaking met de Klassieke Talen geeft jou een goed beeld van deze vakken en de docenten een beeld of je het gymnasium aan zou kunnen.

Als je hebt gemerkt dat je Grieks en Latijn leuk vond en dat je het aan kunt (je staat op je eindrapport weer een 7 gemiddeld) kun je doorstromen naar 2-gymnasium. Een keuze voor 2-gymnasium betekent dat je ook in klas 3 in principe Grieks en Latijn blijft volgen. Bij het kiezen van je profiel in de bovenbouw kun je aangeven of je door wilt met Grieks, met Latijn, met beide of met geen van de twee, bijvoorbeeld omdat je met het oog op je vervolgopleiding een vakkenpakket wilt kiezen waarbij er eenvoudigweg geen plaats meer is voor Grieks of Latijn. Dit besluit wordt na goed overleg met ouders, leraren, mentor en decaan genomen.