Voorlichtingsmomenten

Op donderdag 22 november 2018 vindt de voorlichtingsavond voor ouders plaats (aanvang: 19.30 uur)

Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen op woensdag 12 december 2018 en op woensdag 13 februari 2019 lessen volgen tijdens de open lesmiddag. Graag vooraf hiervoor aanmelden via administratie@rml.nl.

Op donderdag 24 januari 2019 (van 15.30 – 17.30 uur en van 19.00 – 21.00 uur) zijn leerlingen en ouders van harte welkom op onze Open Dag.

Aanmeldingsprocedure voor de brugklas schooljaar 2018 2019

Om uw zoon / dochter aan te melden voor de brugklas van het Montessori Lyceum zijn de volgende dingen nodig:

  1. een ingevuld aanmeldingsformulier

Dit aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden of meenemen tijdens de hierboven genoemde voorlichtingsavond voor ouders, de open lesmiddag of de open dag. U kunt het ingevulde formulier meenemen naar het kennismakingsgesprek of per post opsturen naar het Montessori Lyceum. Om de belasting van de administratie tijdens de inschrijfperiode te verlichten is het mogelijk om het aanmeldingsformulier vanaf januari in te leveren.

  1. adviesformulier van de basisschool

Om toegelaten te kunnen worden tot het Montessori Lyceum is een havo-, een havo/vwo- of een vwo-advies van de basisschool nodig. Indien uw zoon/dochter op een Rotterdamse basisschool zit, ontvangt u van de school een adviesformulier met daarop een unieke code waarmee de inschrijving in het digitale systeem Onderwijs Transparant kan worden ingevoerd. Op dat adviesformulier staat ook een lijst met scholen waaruit uw kind kan kiezen. Het is de bedoeling dat u op grond van deze lijst een voorkeurslijst samenstelt en die door middel van nummers op het adviesformulier aangeeft. Vervolgens levert u het door u ondertekende adviesformulier in op de administratie van de middelbare school die op nummer 1 van de voorkeurslijst staat.  U kunt dit formulier van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur inleveren op de administratie van de school. Pas als dit formulier in ons bezit is, is uw zoon / dochter daadwerkelijk aangemeld.

  1. een kennismakingsgesprek

Met alle leerlingen die zich willen aanmelden voor de brugklas van het Montessori Lyceum wordt een kennismakingsgesprek gevoerd. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via de administratie van de school (010-4654022). De kennismakingsgesprekken worden gevoerd vanaf de kerstvakantie tot en met de uiterste inschrijfdatum zoals vermeld staat in de Rotterdamse Plaatsingswijzer van FOKOR. Gelieve niet te lang te wachten met het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek vanwege de ruimte in de agenda.

Informatie m.b.t. de toelating tot het eerste leerjaar

Meer informatie m.b.t. de plaatsingsprocedure voor de brugklas van schooljaar 2019-2020 zal worden geplaatst als de Rotterdamse Plaatsingswijzer van FOKOR is gepubliceerd.

Aanmelding overige jaarlagen

Als je je wilt aanmelden voor leerjaar twee of hoger kun je je richten tot de onderstaande jaarlaagcoördinatoren:

Leerjaar 2                           mw. S. Ledeboer-Meermans ldb@rml.nl

4, 5 havo                            dhr. E. Berkhuysen                brk@rml.nl

3 havo, 3, 4 vwo                 dhr. J. Vogel                          vgl@rml.nl

5, 6 vwo                              dhr. K. Valkenburg                vlk@rml.nl

Dit is het RML aanmeldformulier hogere jaren.