Voorlichtingsmomenten

Op donderdag 1 februari 2024 bent u van harte welkom op onze Open Dag. De deur staat open van 15.30 – 17.30 uur en van 19.00 – 21.00 uur. Inschrijven voor de Open Dag is niet nodig. 

Open lesmiddag

Woensdag 13 december 2023 (groep 8 leerlingen) en woensdag 14 februari 2024 (groep 8 en groep 7 leerlingen). Graag vooraf aanmelden via administratie@rml.nl (vergeet niet de naam van de leerling, basisschool en groep te vermelden)

Aanmeldprocedure voor de brugklas schooljaar 2024 2025 

Als je je wilt aanmelden voor leerjaar twee of hoger kun je je richten tot de onderstaande jaarlaagcoördinatoren: klik hier.
Dit is het RML aanmeldformulier hogere jaren.

Wat moet ik doen om mijn kind aan te melden voor leerjaar 1 op het Montessori Lyceum Rotterdam?

Om uw kind aan te melden voor de brugklas van het Montessori Lyceum zijn de volgende drie dingen nodig:

  1. DE ADMINISTRATIE MOET UITERLIJK 1 APRIL 2024 IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN INGEVULD AANMELDFORMULIER

Dit aanmeldformulier kunt u hier downloaden of u kunt een leeg exemplaar meenemen tijdens de open lesmiddag of de open dag. U kunt het ingevulde formulier meenemen naar het kennismakingsgesprek, per post opsturen naar het Montessori Lyceum Rotterdam (t.a.v. de administratie) of inleveren bij de receptie van de school. Om de belasting van de administratie tijdens de inschrijfperiode te verlichten is het mogelijk om het aanmeldingsformulier vanaf januari in te leveren. Op dat moment is uw kind nog niet aangemeld, maar geeft u door het inleveren van het formulier alleen aan dat u belangstelling heeft om uw kind aan te melden op onze school en beschikken wij daarmee over contactgegevens zodat we indien nodig contact met u op kunnen nemen. Om uw zoon of dochter aan te kunnen melden voor de brugklas van schooljaar 2024-2025 is het noodzakelijk dat dit formulier uiterlijk op 1 april 2024 op school is ingeleverd.

 

  1. DE ADMINISTRATIE MOET UITERLIJK 1 APRIL 2024 IN HET BEZIT ZIJN VAN HET ADVIESFORMULIER VAN DE BASISSCHOOL, MET DAAROP DE DOOR U (OF UW KIND) INGEVULDE VOORKEURSLIJST

Om toegelaten te kunnen worden tot het Montessori Lyceum is een havo-, een havo/vwo- of een vwo-advies van de basisschool nodig. Indien uw zoon/dochter op een Rotterdamse basisschool zit, ontvangt u van de school een adviesformulier met daarop een unieke code waarmee de inschrijving in het digitale systeem Onderwijs Transparant kan worden ingevoerd. Op dat adviesformulier staat ook een lijst met scholen waaruit uw kind kan kiezen. Het is de bedoeling dat u op grond van deze lijst een voorkeurslijst samenstelt en die door middel van nummers op het adviesformulier aangeeft. Vervolgens levert u het door u ondertekende adviesformulier in op de administratie van de middelbare school die op nummer 1 van de voorkeurslijst staat. Indien u uw zoon of dochter graag op het Montessori Lyceum wilt inschrijven dient het adviesformulier met aanmeldingsgegevens van de basisschool uiterlijk 1 april 2024 in ons bezit te zijn. U kunt dit formulier van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur inleveren op de administratie of afgeven bij de receptie van de school. Pas als dit formulier in ons bezit is en u van de administratie een bevestiging van ontvangst heeft gekregen, is uw zoon / dochter daadwerkelijk aangemeld.

 

  1. MET ALLE LEERLINGEN DIE ZICH WILLEN AANMELDEN WORDT EEN KENNISMAKINGSGESPREK GEVOERD VOOR 1 APRIL 2024

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via de administratie van de school (010-4654022). De kennismakingsgesprekken worden vanaf de kerstvakantie tot en met vrijdag 29 maart 2024 gevoerd. We verzoeken u niet te lang te wachten met het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek vanwege de ruimte in de agenda.

 

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig, hoe werkt dat op het RML?

Leerlingen die naar verwachting extra ondersteuning nodig hebben en/of die op de basisschool al ondersteund worden d.m.v. afspraken in een OPP hebben naast een kennismakingsgesprek zoals hierboven vermeld een extra gesprek met de ondersteuningscoördinator om te bespreken of de gewenste extra ondersteuning overeenkomt met wat de school kan bieden. Kijk voor meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden op het Montessori Lyceum Rotterdam op www.schoolprofielen.nl. Vragen over ondersteuningsmogelijkheden kunnen worden gesteld aan dhr. Van Beek (oco@rml.nl).

 

Wanneer is mijn kind toelaatbaar?

Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies zijn automatisch toelaatbaar. Voor schooljaar 2024/2025 is er plek voor 175 leerlingen, waarvan 75 leerlingen in VWO-1 en 100 leerlingen in HAVO/VWO-1.

 

Kun je je kind ook aanmelden als je kind een tl/havo- (of mavo/havo-) advies heeft gekregen?

Formeel mag je je met havo/tl advies ook aanmelden voor een havo/vwo-klas (zie plaatsingswijzer). Omdat wij op het RML geen tl-afdeling hebben en geen havo-1 klassen, maar alleen havo/vwo-1 en vwo-1, adviseren we leerlingen met een tl/havo advies om zich aan te melden op een school die ook een tl-afdeling heeft, zodat de leerling niet onnodig van school hoeft te wisselen. , Als namelijk aan het eind van leerjaar 1 op het RML blijkt dat havo/vwo te zwaar is en het voor de leerling beter is om onderwijs op tl-niveau te volgen, moet er naar een andere school gezocht worden en dan is het vaak erg lastig om nog een plek te vinden op een school van voorkeur.

 

Wanneer kun je je kind aanmelden voor vwo-1?

Voor schooljaar 2024/2025 is er in vwo-1 plek voor 75 leerlingen. Plaatsing in de vwo-brugklas is alleen mogelijk als je een enkelvoudig vwo-advies hebt gekregen van de basisschool. Indien er meer aanmeldingen voor de vwo-brugklas zijn dan plaatsen, wordt er door middel van loting bepaald of een leerling in de vwo-brugklas wordt geplaatst. Het is mogelijk om in de voorkeurslijst op het adviesformulier plaatsing in de vwo-klas op het Montessori Lyceum Rotterdam als eerste keuze op te geven en plaatsing voor havo/vwo als tweede keuze, zodat er, als er sprake is van overaanmelding voor de vwo-klassen en de havo/vwo-brugklas nog niet vol zit, in de volgende ronde aangemeld kan worden voor de havo/vwo-brugklas op het Montessori Lyceum.

Leerlingen die een vwo-advies hebben gekregen kunnen er ook voor kiezen om te starten in havo/vwo-1. Leerlingen met een havo- of een havo/vwo-advies worden geplaatst in een havo-vwo-brugklas. Op het RML kijken we na leerjaar 1 welke leerlingen door kunnen stromen naar vwo-2 en aan het eind van leerjaar 2 wordt opnieuw bepaald welke leerlingen naar 3-havo en welke leerlingen naar 3-vwo worden bevorderd. Onze ervaring is dat de overstap van basisschool naar middelbare school voor heel veel leerlingen behoorlijk groot is. Om die reden zijn wij een groot voorstander van een gemengde brugperiode voor leerlingen met havo-, havo/vwo- en vwo-advies om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wat gebeurt er als we het adviesformulier en het aanmeldformulier bij de administratie hebben ingeleverd?

Na het inleveren van het adviesformulier ontvangt u een aanmeldnummer en een kopie van de voorkeurslijst zoals deze op het adviesformulier staat. Dit aanmeldnummer wordt gebruikt als er geloot moet worden (waarover hieronder meer). Ouders / verzorgers die meerdere kinderen tegelijk inschrijven voor het Montessori Lyceum wordt gevraagd aan te geven of beide kinderen een eigen aanmeldnummer willen ontvangen (waardoor ze ieder apart loten), of hetzelfde aanmeldnummer (met toevoeging a of b, waardoor ze samen loten).

Wanneer wordt er geloot en hoe werkt dat? Zijn er ook voorrangsregels bij zo’n loting?

In het geval er meer toelaatbare leerlingen zijn dan plaatsen hebben de volgende leerlingen voorrang (mits zij voldoen aan de toelatingseisen zoals hierboven vermeld):

  1. leerlingen afkomstig van traditioneel vernieuwend basisonderwijs (Montessori, Dalton, Jenaplan, Vrije School)
  1. leerlingen met (half/stief-)broer of zus op het Montessori Lyceum Rotterdam op het moment van aanmelding

Onder de toelaatbare leerlingen wordt bij overaanmelding geloot volgens de afspraken uit de Overstaproute van Koers/VO. Voor meer informatie over de aanmelding- en plaatsingsprocedure voor het voortgezet onderwijs in Rotterdam verwijzen we u naar deze Overstaproute. De centrale loting voor alle scholen in Rotterdam vindt plaats op 10 april 2024.

Wanneer is weet ik of mijn kind geplaatst is voor leerjaar 1 op het RML?

Als er niet geloot hoeft te worden, ontvangt u uiterlijk 3 april 2024 bericht dat uw kind geplaatst is. Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken wordt er op 10 april 2024 door een centrale loting bepaald welke kinderen worden geplaatst. De uitslag van deze loting wordt dan op 11 april 2024 bekend gemaakt, door de lijst met aanmeldnummers van geplaatste leerlingen en de lijst met aanmeldnummers van uitgelote leerlingen op www.rml.nl te publiceren. Daarnaast wordt de uitslag van de loting ook per mail bekend gemaakt.

 

Maakt mijn kind wel kans op plaatsing en wat als hij/zij uitloot voor leerjaar 1 op het RML?

In de afgelopen jaren hebben we na loting slechts een klein aantal leerlingen niet kunnen plaatsen. Voor schooljaar 2023/2024 hebben we helaas een wat groter aantal leerlingen niet kunnen plaatsen in de vwo-klas en hebben we voor havo/vwo-1 alle leerlingen die zich in de eerste ronde hadden aangemeld kunnen plaatsen. Door in schooljaar 2023/2024 een extra vwo-klas te formeren hopen we voor komend schooljaar niet te hoeven loten.

Als er toch geloot zou moeten worden, dan worden leerlingen die zijn uitgeloot automatisch via Onderwijs Transparant aangemeld bij de school / brugklas van tweede voorkeur. Zij blijven nog wel bij ons op de wachtlijst staan, tot de start van schooljaar 2024/2025. Mocht er voor die tijd nog plek ontstaan, dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de leerling(en) volgens de volgorde van de wachtlijst.


Als je je wilt aanmelden voor leerjaar twee of hoger kun je je richten tot de onderstaande jaarlaagcoördinatoren:

Leerjaar 2mw. Z. van Sitteren stt@rml.nl
Havo 3, 4 en 5dhr. B. van Splunderspn@rml.nl
Vwo 3 en 4dhr. R. de Jagerjgr@rml.nl
Vwo 5 en 6dhr. K. Hormannhrm@rml.nl