BRUGKLAS NIEUWS
Op deze speciale brugklaspagina vind je mededelingen en informatie speciaal voor de brugklas. Download bijvoorbeeld het studievaardighedenboekje met tips voor alle vakken. In de loop van het jaar komen op deze plek belangrijke mededelingen te staan over brugklasactiviteiten en dergelijke. Houd deze pagina dus goed in de gaten.

Download hier de powerpointpresentatie van de ouderavond brugklassen (1992023)

HET BRUGKLASTEAM:


Van links naar rechts:
Brugklascoördinator: Maaike van den Berg (BRG), V1a: mw. Lucy Faulkner (FLK), V1b: dhr. Cor de Jong (CDJ), L1a: dhr. Joris Bakker (BKK), L1b: mw. Saliha Ballah (BLS), L1c: mw. Dorien Schroder (SCR), L1d: mw. Andrea Moreira Santos (MRR).


BELANGRIJKE DATA

2022/2023

15 t/m 19 januari toetsweek hele school (in Peppels staat wat je voor elk vak moeten leren, kennen en kunnen en in Magister zie je het rooster staan; je maakt je toetsen de hele week in een vast lokaal met je klas erbij. Het is niet zo dat je eigen docent de toets afneemt, dat wordt door een surveillant gedaan, die misschien wel een heel ander vak geeft dan het vak dat getoetst wordt op dat moment)

24 januari bezoek diergaarde Blijdorp vanuit de vakken biologie en BV (3 klassen in de ochtend en 3 klassen in de middag)

29 januari ‘kantelpunt’ in het rooster: je rooster verandert omdat je van muziek naar drama overstapt of andersom en omdat je van 2 uur LO per week naar 4 uur gaat of andersom. Ook begint het vak ‘KTB’ voor de leerlingen die zich daarvoor hebben aangemeld. We zijn daarmee ook halverwege het schooljaar.

1 februari Open Dag RML (groep 7 en 8, ouders, broertjes en zusjes). De lessen vervallen na 13.15 uur. Je kunt je vooraf via FORMS aanmelden om te helpen als gids (bezoekers rondleiden), om te helpen bij een vak (in overleg met de docenten van dat vak) e.d. Dat kan voor de middag (15.15 – 17.45 uur) en/of voor de avond (18.45 – 21.15 uur). Dit telt ook als ‘Montessori Academie activiteit’

9 februari Brugklasdag van 10.00 tot 20.00 uur (het 1e en 2e uur heb je gewoon les). Meer info krijg je vanuit de Bond over ‘RML Cup Cake Cup’, schaatsen, fietstocht, disco en eten.

12 t/m 16 februari leerlingbesprekingen (jouw studiehouding en resultaten worden besproken door jouw mentor en je docenten en daarna krijg je je tweede rapport). In deze week vinden ook de sportdagen voor de brugklas (en klas 2) plaats. Meer informatie over het basketbaltoernooi dat jullie gaan spelen tegen alle andere brugklassers krijg je van je docenten L.O.

16 t/m 25 februari voorjaarsvakantie

27 februari docentengesprekken: De ouder/verzorger die bij jou als eerste in Magister vermeld staat, kan zich via Magister inschrijven voor een 10-minuten gesprekje met maximaal 3 docenten. Het is GEEN mentorgesprek, dus inschrijven bij je mentor betekent dat het gaat over hoe het met jou bij het vak gaat dat je mentor geeft. Het is de bedoeling dat jij zelf ook bij het gesprek aanwezig bent.

BESTANDEN EN HANDIGE WEBSITES

www.brugklaswerkweek.nl