Het Montessori Lyceum vindt ouderparticipatie heel belangrijk en heeft om die reden een actieve ouderraad. Zij staat de school bij in uiteenlopende vraagstukken.

Belangrijke activiteiten zijn onder andere het werven van contactouders, de organisatie van de algemene ouderavond waar steeds een thema nader wordt belicht, de jaarlijkse belronde naar de ouders en de ondersteuning bij bijeenkomsten en feesten.

De ouderraad is tevens het aanspreekpunt voor alle ouders.

De ouderraad vergadert 6 keer per jaar met de schoolleiding (rector en conrector leerlingenzaken) en heeft contact met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR).

Samenstelling ouderraad

mw Lenneke van Benten voorzitter
mw Eline Gijsen secretaris
mw Hester Broer  
mw Eva Jacobson  
mw Ardie van Oosten  
dhr Geert Jan van der Wielen  
mw Jacobijn Voute  
dhr Raymond van der Wal  
mw Suzanne Hensels  
 mw Nathalie van Woerkom   

Voor vragen of informatie over genoemde zaken kun je contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad: ouderraad@rml.nl