Het Montessori Lyceum vindt ouderparticipatie heel belangrijk en heeft om die reden een actieve ouderraad. Zij staat de school bij in uiteenlopende vraagstukken.

Belangrijke activiteiten zijn onder andere het werven van contactouders, de organisatie van de algemene ouderavond waar steeds een thema nader wordt belicht, de jaarlijkse belronde naar de ouders en de ondersteuning bij bijeenkomsten en feesten.

De ouderraad is tevens het aanspreekpunt voor alle ouders.

De ouderraad vergadert 6 keer per jaar met de schoolleiding (rector en conrector leerlingenzaken) en heeft contact met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR).

Samenstelling ouderraad

mw. Hester Broer voorzitter
dhr. Job Goedegebuur secretaris
mw. Nicoline Koote
mw. Zofia van Dijk
mw. Anna Marie Hazenberg
dhr. Frank Adam
dhr. Raymond van der Wal
dhr. Geert Jan van der Wielen
mw. Nathalie Roskott – van Woerkom
dhr. Stijn van der Stap

Voor vragen of informatie over genoemde zaken kun je contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad: ouderraad@rml.nl