Maria Montessori leefde in een spannende tijd.
De industrialisatie was in volle gang en had de sporen in de Europese samenlevingen nagelaten. In het Europa van de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw was het onrustig. Europese staten verkrijgen zelfstandigheid en verschillende bevolkingsgroepen als de arbeiders en de vrouwen streden voor gelijke rechten.

In deze woelige tijd leefde Maria Montessori. Het was een tijd waar gebroken werd met alles wat daarvoor vanzelfsprekend was geweest, het was de tijd van de nieuwe mogelijkheden.

Maria Montessori werd in 1870 in Italië geboren en stierf in 1952 in Nederland. Dat ze een strijdbaar persoon was bleek al vroeg toen zij tegen alle gewoonten in, als eerste vrouwelijke arts af studeerde. Ze specialiseerde zich in de psychiatrie waar ze ging werken met geestelijke gehandicapte kinderen ontdekt zij dat deze kinderen helemaal niet idioot zijn, zoals deze kinderen wel genoemd werden. Maar deze kinderen waren nooit uitgedaagd en hadden nooit speelgoed of leermiddelen gehad om zich te kunnen ontwikkelen. Dit greep haar zo aan, dat zij zich steeds meer ging verdiepen in de pedagogiek.

In 1907 kreeg zij de kans om voor het eerst haar ideeën over opvoeding in praktijk te brengen. Zij kreeg als taak de arbeiderskinderen uit de krottenwijken van Rome van de straat te houden. Ze deed dit door ‘Case dei Bambini’, de ‘kinderhuizen’ te stichten. Hier bracht zij haar ideeën over opvoeding en onderwijs in praktijk. Montessori heeft hier haar ideeën over opvoeding en onderwijs echt vormgegeven. Naar aanleiding van haar ervaring heeft zij het boek “De Montessori Methode” geschreven. Dit boek is als uitgangspunt voor het Montessori-onderwijs gaan gelden. Steeds meer mensen uit Italië, maar ook uit andere landen raakten gefascineerd door haar ideeën en ervaring. Ze is de hele wereld over gereisd om haar ideeën te vertolken en in praktijk te brengen.

Europa was onrustig, in Italië en Duitsland kwamen fascistische regimes aan de macht. Maria Montessori begon haar wereldreis om haar gedachtengoed te verkondigen: “Leer mij het zelf te doen”.

In 1936 vestigde zij zich in Nederland, opende een Montessorischool in Laren en gaf daar ook les. Daarna vertrok zij met haar zoon Mario naar India en keerde na de Tweede Wereldoorlog terug naar Nederland. Dat haar invloed niet onopgemerkt is gebleven blijkt uit het feit dat zij in 1950 benoemd werd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en een eredoctoraat ontving van de Universiteit van Amsterdam.


Op 81 jaar overleed zij op 6 mei 1952 en werd zij begraven in Noordwijk.
Haar naam leeft voort in menig basis- en middelbare school. Zoveel kinderen zijn groot en zelfstandig geworden door haar ideeën.

Wil je meer weten over deze charismatische vrouw? Lees dan de biografie van Marjan Schwegman Maria Montessori 1870 – 1952.Kind van haar tijd,. Vrouw van de wereld. (Amsterdam 1999)