Elke school in Nederland moet inspraak van leerlingen regelen. Op het Montessori kennen we de Senaat. De leden van de Senaat worden elk jaar gekozen. De Senaat zit de Leerlingenraad voor. In de leerlingenraad zitten klassenvertegenwoordigers van alle klassen.

De Senaat heeft verschillende functies. Drie leden van de Senaat zijn de vertegenwoordigers van de leerlingen in de medezeggenschapsraad (MR). Hier praten zij mee over allerlei belangrijke zaken. Leden van de Senaat zijn verder betrokken bij sollicitaties van coördinatoren en schoolleiders. Ook gaan er elk jaar Senaatsleden mee als begeleider van de brugklaswerkweek. Verder organiseert de Senaat in december de jaarsluiting.

De leden van de Senaat zijn:

Montessori Lyceum Rotterdam - Senaat
Van links naar rechts: Lucie Haensel, Mika Venrooy, Lorèn Leentvaar, Julie Lubbers, Chloë Vermaas, Jewel Margaret