Wegman gaat weg, man!

Vandaag was de laatste officiële les van mevrouw Wegman na 20 jaar RML. Een bijzondere les, want eentje zonder leerlingen in het lokaal. Die zaten allemaal thuis aan de laptop gekluisterd voor een online quiz, waarbij het juiste woord in een Engelse zin geplaatst moest worden. Er klonk geen schoolbel om het einde van haar loopbaan te markeren: laptop dichtklappen en stilletjes de deur dichttrekken dan maar…

Nee, toch niet. Buiten het lokaal stond een erehaag van collega’s en leerlingen en mocht ze een mooie bos bloemen in ontvangst nemen. En ze werd natuurlijk uitbundig toegezongen: ‘Wegman, bedankt!’