Uitvliegende vogel ‘terug op zijn stokje’

Hij is terug. Het beeld dat al sinds jaar en dag voor de school staat en een symbolische uitbeelding vormt van een uitvliegende vogel, werd de afgelopen maanden gerestaureerd en schoongemaakt. De vogel kreeg bovendien een nieuwe sokkel.

Dat laatste bleek nog niet zo eenvoudig. De pilaar waarop het beeld moest komen te rusten was voorzien van een gat dat eigenlijk te klein was. Meesters-in, de restaurateurs, hebben alles uit de kast moeten halen om het beeld toch in de gewenste positie te krijgen.

Maar dat lukte en zo kon afgelopen vrijdag, 4 november, het beeld opnieuw welkom worden geheten. Dat gebeurde in het bijzijn van Marianne Kleijwegt, de weduwe van de maker: Gust Romijn. Namens het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam hield Ove Lucas een speech waarin hij het belang van Gust Romijn en in het bijzonder dit unieke beeld onderstreepte. Ook bedankte hij Nienke Post, die vanuit Centrum Beeldende Kunst Rotterdam het project heeft begeleid. Daarna was het aan Marianne Kleijwegt om de plaquette te onthullen die aan de voet van het beeld is geplaatst. Ze overhandigde ook een boek over haar man aan Ove Lucas. De school ontving een reeks schetsen en tekeningen die de ontstaansgeschiedenis van het werk in kaart brengen. Voorlopig is de vogel weer op zijn plaats en, naar wij hopen, klaar voor de komende zestig jaar.