(S)Cool on Wheels

Tien kinderen die in een rolstoel zitten en een bal in een basket proberen te gooien: geen alledaags gezicht op het RML. Toch werd er afgelopen maandag door B2 enthousiast gerolstoelbasketbald tijdens een clinic van (s)cool on wheels. De workshop, mogelijk gemaakt door AON, bestond uit een theoretisch deel en een pratijkdeel.

Tijdens de inleiding vertelde John de leerlingen over verschillende beperkingen waar mensen mee te maken kunnen hebben, wat dat betekent, hoe je ermee om kunt gaan, maar vooral: dat een beperking niet iets is waar je je bij neer moet leggen. Het was een indrukwekkend – en ook heel persoonlijk – verhaal. De leerlingen hingen aan zijn lippen en keken ademloos naar de filmpjes van sporters met een beperking. Geduldig beantwoordde John de vele vragen die gesteld werden.

Daarna verplaatste de clinic zich naar de gymnastiekzaal. Er werd geoefend met rijden in een rolstoel, waarna er onderling gebasketbald werd. Uiteraard deed de gymnastiekdocent, dhr. De Jager, zelf fanatiek mee.

Dank aan Ardie van Oosten die dit als contactouder van de klas mogelijk heeft gemaakt.