RML komt naar je toe!

Alles is en beetje anders, dit schooljaar, dus ook de diploma-uitreiking. De traditionele uitreiking in de aula, waarbij alle leerlingen toegesproken worden door een door hen gekozen docent kan dit jaar niet op die manier plaatsvinden. Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM, maar tegelijkertijd op Montessoriaanse wijze de persoonlijke aandacht voor iedere leerling te kunnen waarborgen, werd een heel andere insteek gekozen: RML komt naar je toe!

Net als andere jaren kozen de leerlingen een docent die hen toespreekt en hen het diploma overhandigt. Alleen gebeurt dat niet in de aula, maar bij de leerlingen thuis, of op een door hen gekozen locatie. Sommige leerlingen kozen ervoor om in groepjes het diploma te ontvangen, anderen individueel, maar uiteraard in het bijzijn van ouders en andere familie. Een feestelijke gelegenheid in besloten kring om te vieren dat er aan dit bijzondere examenjaar en daarmee ook aan je tijd op de middelbare school een eind is gekomen. Net als andere jaren brengt elke docent een persoonlijke noot aan, wordt het diploma plechtig door de leerling ondertekend, waarna er (vanaf anderhalve meter)  felicitaties uit kunnen worden gewisseld. Anders dan anders, maar dat geldt voor dit hele schooljaar en niet in de laatste plaats voor deze kanjers van leerlingen die zich niet van de wijs hebben laten brengen door alles wat er op hen afkwam.

Op gepaste afstand heffen we het glas: van harte proficiat, geslaagden van het unieke examenjaar 2019-2020!

Foto’s, filmpjes van de diplomering

Wij zullen hieronder zoveel mogelijk foto’s, filmpjes en verslagen plaatsen van de “diplomeringtour”. Wij streven ernaar dit dagelijks bij te houden.

Hier vind je het diplomalied 2020


Dhr. P. de Bruin/ Mw. J. Klink/ Mw. A. Stappers/ Dhr. T. Riepsaame


Dhr. C.W. de Jong


Dhr. R. de Jager


Mw. M. Makovitz


Mw. M. Piters


Mw. A. Logtmeijer


Dhr. M. Peereboom


Dhr. K. Valkenburg


Dhr. Eggen


Mw. A. Wegman


Dhr. B. de Neef


Mw. A. Stappers


Dhr. R. Zandvliet


Mw. N. van Schaik


Dhr. A. Gerrits


Dhr. T. Riepsaame


Dhr. B. Zonneveld


Dhr. T. Santema


Dhr. L. Pieterse


Mw. J.S. Klink


Dhr. W. Pil


Het diplomalied met de tekst

Opzij, opzij, opzij,
Geslaagd, geslaagd, geslaagd
We hebben nu toch wel een beetje haast

Opzij, opzij, opzij
We komen naar je toe
En hebben dan een paar minuten tijd
Vandaag of morgen wordt er bij jou aangebeld en krijg je jouw diploma

Op anderhalluf meter om bij jouw topprestatie stil te staan.
Een Montessoriaan
Dat ben je voor het leven
Je kunt zelfstandig d’hele wereld aan
Je was heel lang bij ons hier en gaat ons nu verlaten
We laten je met veel vertrouwen gaan!