Nieuwe Piano

Wie kent ‘m niet, de zwarte Schimmel in het muzieklokaal? Al meer dan 20 jaar hebben leerlingen op en rondom deze piano gezongen en gemusiceerd, hij is gebruikt bij orkestrepetities en werd voor de musical Cabaret (2008) zelfs helemaal naar de aula en op het toneel getild – toen al vanwege z’n aftandse uiterlijk…

Vele leerlingen zullen zich herinneren hoe meneer Monné demonstreerde wat er gebeurde als je ‘zijn’ piano misbruikte: de klep zou op je vingers worden dichtgeslagen!

Al dit intensieve gebruik had de piano geen goed gedaan, en nu was hij echt op: we vroegen onze pianostemmer, Jos de Ling, uit te kijken naar een goede tweedehands vervanger. Al gauw werd deze gevonden in Den Haag: opnieuw een Schimmel, maar met een veel warmer geluid… De eigenaar ervan heeft twee dochters op het Haags Montessori Lyceum en toen hij hoorde dat ‘wij’ in Rotterdam wel een piano konden gebruiken heeft hij zijn piano tegen een vriendenprijsje aan ons verkocht.

Op maandag 7 juni werd de piano dan geleverd; dat was nog wel wat sjouwwerk, want hij moest natuurlijk 3 trappen op… Maar met vereende krachten ging dat nog best snel, waarna iedereen de ‘nieuwe’ piano natuurlijk wilde uitproberen – meneer Monné-Gouweleeuw voorop! Iedereen was het erover eens: wat een verbetering, deze piano in vergelijking met ‘het oude beestje’…

Voor die oude zwarte Schimmel is trouwens nog geen nieuwe bestemming gezocht: we gaan er in de komende maanden over nadenken hoe we die nog een fijne oude dag kunnen bezorgen. Mocht je interesse hebben om deze over te nemen dan kun je je richten tot MON@rml.nl Na de zomer wordt besloten wie de oude piano krijgt!