M-week

Ga direct naar: 2e KLASSEN | 3e KLASSEN | 4 VWO

BRUGKLASSEN

Voor de brugklassen staat de M-week in het teken van de stad Rotterdam. Wat betekent die stad voor jou? Wat is typerend voor Rotterdam? Welke eigenaardigheden zitten er in het Rotterdamse taalgebruik? Wat zijn eigenlijk de grote verschillen tussen een dorp en een stad? Welke bijzondere gebouwen zijn in Rotterdam te vinden en welke daarvan springt er voor jou uit? Welke beroemde Rotterdammers ken je en wat hebben ze voor de stad betekend?

Op maandagochtend trapte meneer Pil (docent geschiedenis en Rotterdamexpert) af met een inleiding over de geschiedenis van de stad. Daarna kregen de leerlingen te horen in welk groepje ze deze week aan de slag gaan. Gedurende de week zitten de leerlingen namelijk niet in hun eigen klas, maar in een gemengd groepje met leerlingen uit andere klassen. Ieder groepje koos een eigen (deel-)thema waar ze zich deze week in verdiepen. Dat kon een speciale plek, een bijzondere persoon of een historische gebeurtenis zijn.

De rest van de week werken de leerlingen aan opdrachten binnen én buiten de school. Zo maken ze een filmpje voor Engelstalige toeristen (in het Engels uiteraard), maken ze een stadswandeling, brengen een bezoek aan het museum Rotterdam ’40- ’45 en bouwen ze een maquette (op schaal) van een Rotterdams gebouw. Vrijdag wordt er op school ene tentoonstelling ingericht met alles wat de leerlingen gemaakt hebben en kunnen leerlingen dus ook elkaars werk bewonderen. De week wordt afgesloten met de film De marathon (veel Rotterdamser kun je het niet krijgen, ja toch?) en een sponsorloop om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de bombardementen in Oekraïne.

Het weer is in elk geval prachtig en we zijn benieuwd naar de eindresultaten. Of, om het in goed Rotterdams te zeggen: Hij is fijn!


2e KLASSEN

Voor de 2e klassen stond de M week in het teken van duurzaamheid. De leerlingen hadden vooraf aan kunnen geven welke leerlijn hun voorkeur had: natuur&techniek, levende natuur of duurzame economie. Na een centrale aftrap over het belang van duurzaamheid en de film ‘Before the flood’ gingen de leerlingen in gemixte groepen naar lokalen om in groepjes kennis te maken met elkaar en in gesprek te gaan over het klimaat en duurzaamheid. Ook brachten de leerlingen hun ecologische voetafdruk in kaart en kreeg elke groep de opdracht om zwerfafval te prikken in de wijk.

De twee groepen die aan de slag gingen met het thema natuur&techniek, gingen al gauw een ontwerp maken voor het tiny house dat ze in de week zouden gaan bouwen. Daarnaast werden er huishoudelijke apparaten uit elkaar gehaald om te bekijken wat er allemaal in zat en waar de grondstoffen vandaan kwamen. Bruikbare onderdelen/materialen werden vervolgens weer gebruikt voor een technische opdracht, waarbij de leerlingen aan het denken werden gezet over een circulaire watervoorziening of een duurzame stroomvoorziening. De rest van de week werd er door deze leerlingen ontworpen, getimmerd en gezaagd en op vrijdag stonden er zowaar complete tiny houses in de ‘tuin van de duurzaamheid’ naast de school.

De leerlingen die de leerlijn ‘levende natuur’ volgden, maakten insectenhotels, bespraken de kap van het regenwoud en de problematiek van de plastic soep en bestudeerden de natuur in de stad. Deze leerlingen bekeken ook de duurzaamheid van producten in de supermarkt en volgden een workshop ‘duurzaam koken’, waarbij het resultaat uiteraard ook geproefd kon worden.

De leerlingen met het thema ‘duurzame economie’ ontwierpen een reisgids voor een duurzame reis, maakten een kledingstuk of voorwerp van afvalproducten bij SCRAP-XL en dachten vervolgens na over de promotie van hun product. Ook deden ze een onderzoek op straat door mensen te interviewen over duurzaamheid, bestudeerden ze de gevolgen van online shoppen en de invloed van de kledingindustrie op het milieu en voerden ze een debat over duurzaamheid.

De week werd afgesloten met een tentoonstelling over duurzaamheid in en rondom de tuin met de tiny houses, waar alle groepjes konden laten zien wat ze in de week hadden geleerd en gemaakt. Het was een enerverende en gezellige week waarin het weer natuurlijk ook enorm mee zat. Het zaadje over het belang van duurzaamheid is ongetwijfeld bij iedereen geplant, er zijn nieuwe vrienden gemaakt, nieuwe ervaringen opgedaan, bijvoorbeeld op het gebied van koken of bouwen en er is veel geleerd. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!

3e KLASSEN

De M-week van de 3e klas stond in het teken van de superdiverse maatschappij waarin wij leven, de eigen en de gedeelde identiteit. Op maandag waren wij te gast in het Wereldmuseum voor het programma ‘Krijg de Kleren!’ over de geschiedenis en de betekenis van kleding en wat je draagt.

De eerste vier dagen hebben wij workshops gevolgd over verschillende onderwerpen en vaardigheden – discriminatie, diversiteit, dialoog voeren, identiteit, fotografie, dichtkunst, korte films maken – hebben wij de stad verkend, mensen op straat geïnterviewd, geloofsgebouwen bezocht en zijn wij met elkaar het gesprek aangegaan.

“Het was mooi om te zien hoe leerlingen zich openstelden en hun mening en ervaringen met elkaar wilden delen”

Aldus een begeleider van de M-week.

Leerlingen beschreven de workshop van Radar Antidiscriminatie Bureau aan het einde als interessant, verduidelijkend en leerzaam. Andere spraken met lof over de fotografie opdracht van Khalid Amrakan. De documentaire ‘Rotterdam: mijn stad is mijn hart’ was voor een aantal leerlingen heel herkenbaar en voor andere leerlingen heel leerzaam.

Op de vrijdag sloten we de week af met in de ochtend een panel in de aula met ervaringsdeskundigen uit Rotterdam en omgeving, inclusief oud-leerlingen die hun licht lieten schijnen op hoe het tientallen jaren geleden was op het RML. Het panel werd afgewisseld met dialoogtafels waar leerlingen in kleine groepen en onder begeleiding van een docent en/of een v4 leerling het gesprek met elkaar aangingen.

Om de week met elkaar goed te laten verlopen golden de volgende afspraken voor leerlingen en begeleiders:

–             Wij zijn hier om kennis op te doen en elkaar beter te begrijpen.

–             Wij spreken vanuit de ik-vorm en luisteren naar elkaar.

–             Als iets mij raakt of mij kwetst dan geef ik dat aan zonder de ander aan te vallen.

–             Wij vragen door om te begrijpen en niet om te overtuigen.

–             Wij zijn allemaal Montessorianen en behandelen elkaar met respect.

Om op een feestelijke en verbindende manier af te sluiten hebben wij met elkaar gegeten en gedronken. De ouders van de 3e-jaars kregen een brief thuis in 14 talen, waarin zij werden opgeroepen om samen met hun kind een gerecht te maken dat het kind op vrijdagmiddag kon delen met klas, een gerecht met een verhaal. Hieraan is door veel ouders gehoor gegeven!

Met volle buiken, hoofd en harten gingen wij het weekend in!

Met dank aan André Pijnappel, Radar, het Wereldmuseum, alle geloofsgebouwen die wij mochten bezoeken, panelleden – Leovegildo Vieira, Celina Fortes, Mijke Withagen, Tak Pin Lam, Tugba Özkan, Manu van Os, André Pijnappel, en Ted Riepsaame – en alle collega’s en leerlingen die zich hebben ingezet om deze week succesvol te laten verlopen.


VWO 4

De leerlingen uit V4 zijn de M-week begonnen met een tweedaagse stage. Een groot gedeelte is zelf opzoek gegaan naar een stage. Daarnaast heeft een kleinere groep stage gelopen bij een vrijwilligersorganisatie zoals Nieuw Netwerk Rotterdam en Present Rotterdam. Daar kon het opvanghuis voor daklozen wel een likje verf gebruiken. Ouderen hebben een leuke spelletjesmiddag gehad.

Woensdag hebben de leerlingen culturele workshops van Kleinkunstig gevolgd en hebben de leerlingen zoal een podcast opgenomen of deelgenomen aan de activiteit stage fighting.

Op donderdag hebben de leerlingen de film De Veroordeling gezien in Cinerama. Een leerzame film dat soms lastig te volgen was met alle feiten uit de moordzaak.

V4 heeft de week op vrijdag afgesloten met een bezoek aan de Tweede Kamer via Prodemos. Daar hebben de leerlingen zogenaamd een eigen wetvoorstel ingediend en in een echt rollenspel gedebatteerd waarom onder andere de alcoholleeftijd terug moet naar 16 jaar.

Het was een variërende leerzame week!