Leerlingen uit V5 tijdens Beeldende Vorming

De BV-leerlingen uit Vwo 5 portretteerden elkaar een blokuur lang: oldschool ‘naar de waarneming’, met een ezel, een stompje houtskool, een bolletje kneedgum en met hun eigen persoonlijke kijk op hun klasgenootje tegenover hen.