Kunst Expo: Getekend door het leven

Een bijzondere, elk jaar terugkerende avond op het RML: de eindexamenopdrachten KUNST. De eerste verdieping wordt dan omgetoverd tot een ware kunstgalerie, waar de leerlingen hun beeldende werk exposeren.

De aula was voor een dag een filmzaal en een poppodium: hier werd de film gepresenteerd die de leerlingen gemaakt hadden, en traden diverse leerlingen op om hun muzikale talent te tonen.

Het thema van de examenopdracht was dit jaar ‘getekend door het leven’. De leerlingen van havo 5, vwo 6 en voorexamenklas V5 hebben een jaar hard gewerkt om dit thema op een artistieke manier vorm te geven. Of die vorm nu theater, film, muziek of beeldende kunst was, de leerlingen hebben allemaal met dezelfde ijver en hetzelfde enthousiasme hun best gedaan om van hun laatste ‘kunstje’ op het RML een prachtig kunstwerk te maken!


Het was een druk bezochte en bovendien heel feestelijke afsluiting.

Een impressie van de avond: