KLIMAATCONFERENTIE AK V5 & V6

Vrijdag 15 oktober vond de eerste Klimaatconferentie plaats voor leerlingen uit V5 en V6 met aardrijkskunde in het vakkenpakket. De dag startte met een inleiding die werd verzorgd door Peter Siegmund van het KNMI. Hierna ging Aimee Slangen van het NIOZ verder met het thema zeespiegelstijging. In de middag stond de rol van het waterschap centraal waarbij Rob Ammerlaan en Joep de Koning de leerlingen meer hebben verteld over waterbeheer, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Het was een inspirerende dag!