Ieper-reis wederom indrukwekkend

Afgelopen donderdag stond de jaarlijks reis naar Ieper voor VWO 5 op het programma. Een excursie die gerust een traditie genoemd mag worden. De leerlingen brengen ieder jaar een bezoek aan het museum In Flanders Fields waar een medewerker een korte inleiding geeft over het ontstaan van de oorlog, de invloed van oorlogspropaganda, de wapenindustrie en de gruwelen van de loopgraven. Daarnaast bezoeken leerlingen de vaste tentoonstelling en gaan op zoek naar een object dat voor hen het verhaal vertelt van de Eerste Wereldoorlog. Dat verhaal geven ze vorm in een tijdschriftartikel. Een tweede tijdschriftartikel schrijven ze over het thema ‘herdenken’. Wat is het nut en de noodzaak ervan? Is het eigenlijk zinvol om een oorlog die al meer dan honderd jaar geleden uitgevochten is nog in herinnering te brengen?

In het kader van die vraag brachten we een bezoek aan verschillende begraafplaatsen, bijvoorbeeld de sobere Duitse begraafplaats Langemark, maar ook de uitgestrekte Britse begraafplaats Tyne Cot. We lazen met elkaar de teksten op enkele grafstenen. Vaak vaderlandslievende teksten, soms een persoonlijke noot. Een enkel grafschrift vormde een regelrecht commentaar op de waanzin van de massale vernietiging, zoals het grafschrift van Arthur C. Young: ‘Sacrificed to the fallacy that war can end war’. Een tekst die de verbittering van zijn nabestaanden voelbaar maakte.

Na deze indrukwekkende ervaringen, waar we allemaal wel even stil van werden, was er tijd om het stadje te verkennen en wat te eten. We sloten de dag af bij de Menenpoort, waar al sinds jaar en dag iedere avond de ‘Last Post’ wordt gespeeld om de doden de laatste eer te bewijzen. Helaas staat de poort vanwege restauratiewerkzaamheden in de steigers, waardoor we net buiten de poort de plechtigheid mee beleefden. In de motregen, die eigenlijk wel paste bij het trompetspel en de kranslegging.