Excursie AK

We zijn met de leerlingen die het vak aardrijkskunde volgen in 6 VWO en 5 HAVO op excursie geweest. De excursie stond in het teken van stedelijke ontwikkeling in Rotterdam, kustverdediging in Zeeland en Zuid-Holland. We begonnen met een wandeling op de Kop van Zuid waar de leerlingen met behulp van filmpjes een stadswandeling maakten. Daarna vertrokken we naar de Oosterscheldekering. In de middag bezochten we tenslotte de Maeslantkering. Deze onderwerpen staan allemaal centraal in een van de thema’s van de examens voor beide leerjaren. Het waren mooie en interessante dagen!