Eindexamen kunstpresentaties

Donderdagmiddag 15 april presenteerden de examenkandidaten van Beeldende Vorming en Muziek hun kunstwerken en muziekpresentaties! Dit jaar aan een heel klein publiek, want door Covid-19 waren we hierin zeer beperkt. Ze waren allen erg blij dat het desondanks toch doorgang kon vinden, zij het op kleine schaal!

Met dank aan de examenleerlingen van kunstvakken Beeldende Vorming en Muziek.