Coronavirus

Net als andere scholen in de regio heeft ook het Montessori Lyceum te maken met de gevolgen van het Corona-virus. Alle leerlingen, ouders en personeelsleden worden per (digitale) post op de hoogte gehouden van de maatregelen die we treffen.

Voor actuele informatie omtrent het virus verwijzen wij u naar het RIVM:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus