Corona protocol

Het is fijn dat de school vanaf 2 juni, weliswaar met beperkingen, weer open gaat. Om alles veilig en ordelijk te laten verlopen gebruiken we dit protocol. Er zijn veel richtlijnen waar wij ons aan moeten houden en ook het gebouw legt zo zijn beperkingen op. In de kortste samenvatting komt het protocol hierop neer:
• volg de aanwijzingen van de conciërges op;
• houd je aan de wegbewijzering in de school;
• op de trappen is éénrichtingverkeer. Op de eerste trap mag je alleen omhoog, de andere trappen mag je alleen gebruiken naar beneden.
Als er nieuwe richtlijnen vanuit de overheid of de VO-raad komen, zal het protocol daarop aangepast worden.

Toegangswegen i.v.m. toetsen
Aula: nooduitgang tegenover de kantine.
Mediatheek (K03 en K06): invalide-ingang naast de hoofdingang
Bovengymzaal (L08): rode deur achterin de fietsenstalling
Benedengymzaal (L04): nooduitgang aan de achterkant
Technieklokaal: directe toegangsdeur in de fietsenstalling
Overige lokalen: hoofdingang


Vooraf
Op dinsdag 2 juni aanstaande begint voor de leerlingen de afsluitende toetsperiode en vangt het fysieke onderwijs weer aan. In Magister is het rooster voor deze toetsperiode ingevoerd met daarbij in welke ruimte de leerling verwacht wordt.
Daarnaast zal er in de week van 2 juni voor de onderbouw op de middagen een reeks mentorlessen op school plaatsvinden. Wegens de anderhalvemetermaatregel zullen de mentorklassen in kleine groepjes van 8-12 leerlingen worden opgedeeld en ingepland door de mentor.
Voor de bovenbouw blijven de mentorlessen online.
Vanaf maandag 8 juni worden er voor alle leerlingen lessen in de vorm van KWT’s gegeven op school.
Leerlingen wordt vanaf 2 juni gevraagd om zich in te schrijven voor één middag per week voor een tweetal KWT’s. Inschrijven is alleen toegestaan op dagen waarop de leerling geen toetsen heeft. In deze KWT’s zullen docenten uitleg geven over zaken die in de onlinelessen aan de orde komen en waar de leerling extra uitleg of oefening bij nodig hebt.
De onlinelessen in de ochtenden worden voortgezet tot en met vrijdag 3 juli.
De overheid heeft maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Dit betekent dat er naast de normale regels in een toetsweek extra regels gelden in de school om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen. Wij rekenen op ieders medewerking.

Inrichting van de school
In de lokalen is door de anderhalvemetermaatregel plaats voor een beperkt aantal leerlingen. In de meeste lokalen kunnen acht leerlingen terecht, in enkele twaalf.
Sommige gangen op school zijn smal. Hier is dan éénrichtingverkeer. Op andere gangen is een wegbewijzering aangebracht.
In elke klas zijn middelen om de hygiëne te handhaven. Bij aankomst op school maak je gebruik van de desinfecterende gel die op elke etage klaarstaat.
Prullenbakken worden dagelijks geleegd en trapleuningen en deurklinken worden extra gereinigd.
De deuren van de lokalen blijven zoveel mogelijk open om het gebruik van deurklinken te minimaliseren en te zorgen voor optimale ventilatie. Ramen worden zoveel mogelijk opengezet. Kleed je dus ook naar het weer, het kan namelijk wat frisser zijn in het pand.
Kluisjes worden tot einde schooljaar niet gebruikt.
De kantine blijft tot de zomervakantie gesloten.
In het lokaal aangekomen maakt zowel docent als leerling zijn /haar werkplek schoon met een spray en een wegwerpdoekje. Dit laatste doe je ook als je jouw werkplek weer verlaat.
Leerlingen blijven in de klas zoveel mogelijk op hun plaats.

Algemene regels voor leerlingen bij verkoudheid, ziekte of zwakke gezondheid.
Wanneer je verkouden bent, hoest of koorts hebt, is het de bedoeling dat je dit meldt bij je mentor en dat je thuisblijft. Je moet ook thuisblijven als iemand in je gezin verkoudheidsklachten met koorts heeft. Je mag pas weer naar school wanneer je 24 uur klachtenvrij bent.
Leerlingen die vanwege hun gezondheid onder de kwetsbare groep vallen of leerlingen waarvan één van hun gezinsleden onder deze kwetsbare groep valt, maken de toetsen in afzondering. Hiervoor dient er door de ouders contact te worden opgenomen met de jaarlaagcoördinator.

Betreden van de school
Volg bij aankomst op school de instructies op van de conciërges. Je wordt dringend verzocht om niet bij elkaar te gaan staan. Je fiets zet je neer in het vak dat het dichtst bij de ruimte is waar jij de toets moet maken of een les zult volgen. In de school zijn looproutes en wegbewijzering aangebracht door middel van posters, stickers en stroken. Leerlingen worden gevraagd zich te houden aan de aangegeven loopzones en looprichtingen en daarbij te allen tijde een afstand van anderhalve meter afstand tot anderen te bewaren.
In de trappenhuizen is éénrichtingsverkeer. Het eerste trappenhuis is voor verkeer omhoog, de andere twee trappenhuizen zijn voor verkeer omlaag.

In een aantal smalle gangen (richting docentenkamer en tussen BINAS en LO) is het niet mogelijk om elkaar te passeren met inachtneming van de anderhalve meter afstand.
Bij het lopen van en naar de docentenkamer heeft verkeer van de docentenkamer voorrang op verkeer naar de docentenkamer. Loopt iemand uit de docentenkamer je tegemoet, wacht dan achter de klapdeuren of wacht even in de garderobe.

Afname van toetsen
Op school zijn vier ruimten speciaal ingericht voor het afnemen van toetsen. In elke ruimte is voldoende afstand tussen de tafels. Elke ruimte heeft een eigen ingang en een toezichthouder bij wie de leerling zich bij aankomst meldt. De vier ruimten zijn de bovengymzaal (L08), de benedengymzaal (L04), de aula en de mediatheek.
Omdat het in de gymzalen frisser kan zijn, adviseren wij je meerdere lagen kleding te dragen.
Wees 15 minuten voor aanvang van de toets aanwezig in de juiste ruimte.
Meld je bij binnenkomst bij de toezichthouder. Naast een aantal docenten is er ook een aantal ouders bereid gevonden om te helpen bij het surveilleren.
Medewerkers dragen handschoenen bij het klaarleggen en ophalen van de toetsen. Daarnaast zijn voor de surveillanten mondkapjes beschikbaar.
Zodra de leerling zich gemeld heeft, gaat hij/zij direct zitten en sluit vooraan aan. Door de leerling meegebrachte spullen worden naast de tafel op de grond gelegd.
Horloges zijn niet toegestaan. In de zaal is een klok aanwezig.
Een mobiele telefoon dient uitgeschakeld te zijn en in de tas te blijven.
De toetsen liggen reeds klaar op de tafels. De toetsen mogen pas open wanneer de toezichthouder daar het teken voor heeft gegeven en absoluut niet eerder.
Hulpmiddelen, zoals een BINAS en een atlas, worden verzorgd door de school. Neem je eigen woordenboeken mee, mocht je geen woordenboek hebben voor dan zal de school daar in voorzien. Behalve woordenboeken Nederlands, deze moet je echt zelf meenemen.

Tijdens de toets
Uiteraard is het toegestaan om het toilet te bezoeken. Maximaal één leerling tegelijk. Een surveillant zal met de leerling meelopen. Na afloop was je (net zoals altijd!) je handen.
De leerling mag eten en drinken meenemen en klaarleggen op tafel. Houd de hoeveelheid beschaafd en vermijd krakende verpakkingen.
Leerlingen met een faciliteitenkaart leggen deze duidelijk zichtbaar op een hoek van de tafel, zodat de surveillant kan zien dat de leerling recht heeft op toetstijdverlenging.

Afronding van de toets
Wanneer een leerling klaar is met de toets en alles gecontroleerd heeft, blijft het werk op tafel liggen en verlaat de leerling zo stil mogelijk de zaal en de school zoals hij/zij eerder is binnengekomen.
Als een leerling meerdere toetsen achterelkaar maakt, blijft de leerling rustig zitten. De toezichthouder zal aangeven wanneer de tweede toets geopend mag worden.
In verband met de veiligheid van eenieder is het niet de bedoeling dat leerlingen samen naar school komen. Het is ook niet de bedoeling dat leerlingen na afloop buiten op elkaar wachten. Het is niet toegestaan om op het schoolplein te blijven hangen, ook niet verder van de school vandaan. De regels die nu gelden met betrekking tot anderhalve meter afstand van elkaar en met niet meer dan drie mensen bij elkaar zijn, zijn tijdens de
laatste schoolweken nog steeds van kracht.
Als alle leerlingen de toetsruimte hebben verlaten worden alle tafels, stoelen en eventuele laptops gedesinfecteerd.

Lichamelijke opvoeding
Leerlingen gaan vanuit de fietsenstalling rechtstreeks naar het sportveld. Er kan geen gebruik gemaakt worden van kleedruimten en douches. Leerlingen worden daarom gevraagd om zich vooraf thuis om te kleden en zich achteraf thuis te douchen.
De lessen worden conform de landelijke richtlijnen voor het gymonderwijs in coronatijd gegeven.

Tot slot
Ook als je naar school komt voor een mentorles of voor de KWT’s, gelden voor de aankomst op school de volgende aanwijzingen:
• volg de aanwijzingen van de conciërges op;
• houd je aan de wegbewijzering in de school;
• op de trappen is éénrichtingverkeer. Op de eerste trap mag je alleen omhoog, de andere trappen mag je alleen gebruiken naar beneden.

Ja, het is een uitgebreide handleiding, maar alleen op deze manier kan de veiligheid van iedereen worden gegarandeerd. Laten we ervoor zorgen dat we het met z’n allen veilig en prettig houden. Het zal wel even wennen zijn. Het is voor ons allemaal nieuw. Als je volgende week vragen hebt, klop dan, afhankelijk van je vraag, bij de conciërges, de jaarlaagcoördinatoren of de schoolleiding aan.