SCHOOLJAAR 2022/2023

25 maart was de laatste dag waarop leerlingen uit groep 8 zich konden aanmelden voor een middelbare school. Voor de HAVO/VWO -klassen van volgend jaar hebben we alle leerlingen die zich hebben aangemeld kunnen plaatsen en zitten we vol. De leerlingen die zich hebben aangemeld voor een HAVO/VWO-klas, hebben hier vandaag persoonlijk bericht over ontvangen per mail.

De leerlingen die zich hebben aangemeld voor de VWO-klas kunnen hieronder de uitslag van de loting bekijken. Na de loting van de notaris zijn onderstaande aanmeldnummers helaas uitgeloot.
Alle andere nummers zijn ingeloot.