Skip intro

Bij de viering van het 75-jarig bestaan van het RML is de toenmalige lustrumcommissie en daarmee ook de school, een langdurige verbintenis aangegaan met Stichting Sri Lanka Support (SLS).

Stichting Sri Lanka Support wil de levensomstandigheden van individuele kinderen in Sri Lanka verbeteren. Daarbij kan gedacht worden aan onderwijs, huisvesting en werk. Daarnaast verleent de stichting kleinschalige hulp aan kansarme gezinnen. Bezoek www.srilankasupport.nl voor meer informatie hierover.

In 2012, 2015 en 2017 hebben we door middel van het lustrum, twee keer een grote sponsorloop en uiteraard door acties van onze  enthousiaste leerlingen al meer dan €45.000 weten op te halen voor SLS! De opbrengsten die voortkwamen uit allerlei activiteiten en markten tijdens de M-parade van het lustrum, worden ook aan dit mooie goede doel gedoneerd. 

Het bleef niet bij geld inzamelen… Eind 2012 werd besloten om een werkbezoek te brengen aan SLS met een team van 12 leerlingen en drie begeleiders, waarbij lesgeven aan leerlingen van scholen in Sri Lanka centraal stond.  In oktober 2013 was het zover. En wat was het een geweldig succes: voor de kinderen op de scholen in Sri Lanka, die het fantastisch vonden om o.a. Engelse les te krijgen van een stel vrolijke RML’ers, maar ook voor onze leerlingen! Zij ondergingen “een ervaring voor het leven” door te zien hoe leeftijdgenootjes in het armere deel van Sri Lanka wonen en naar school gaan. Een leven dat toch wel heel anders is dan wij hier in het rijke westen gewend zijn. In 2015 en 2017 waren er vervolgen op deze mooie en leerzame reizen.

 Het nieuwe RML SLS team

De sollicitatierondes zitten erop! De groep is samengesteld en dat was zeker geen makkelijke opdracht, want alle leerlingen die zich hadden aangemeld waren op en top gemotiveerd en enthousiast. We hebben door middel van loting (dank aan dhr. D. Schneider) helaas leerlingen teleur moeten stellen.
Bij deze willen wij namens het hele SLS-team alle leerlingen die zich hebben opgegeven bedanken voor hun inzet en moeite!

Het nieuwe team bestaat uit 12 enthousiaste leerlingen en 3 begeleiders:


Links: dhr. P. Ponsen, mw L. Faulkner. Boven van links naar rechts: Janek, Abel, Elisabeth, Annabelle, Freke, Carlijn. Onder van links naar rechts: Juliette, Eline, Ellemay, Madelief, Donna, Sophie en rechts mw. D. Schröder.


Tijdens de KWT van afgelopen maandag kwam de groep voor het eerst bij elkaar. Na een kennismakingsronde gingen we al gauw over tot de orde van de dag, want er moet gewerkt worden! Koningsdag staat tenslotte voor de deur en dat is per uitstek een goede dag om geld voor de reis te verdienen. Het is de bedoeling dat de groep dit geld gezamenlijk verdient. Tijdens de selectierondes (sollicitatiebrief en interview) werd al gauw duidelijk dat er ideeën te over zijn die de groep nu ten uitvoer kan brengen. Mocht u ze tijdens Koningsdag tegenkomen in de stad dan zou het leuk zijn als u een drankje koopt of iets te eten, een spelletje speelt, een polaroid neemt, of een accessoire bij ze koopt 😉

Planning
Na de meivakantie zullen we zeker één keer in de week samenkomen om voor te bereiden op de reis. Een groot aandachtspunt worden de lessen Engels die daar zullen worden gegeven. Verders:

  • Een korte introductieavond met de ouders zodat zij de groep ook eens goed bij elkaar zien en de begeleiders kunnen ontmoeten.
  • Workshops waaraan mensen van Sri Lanka Support en (ex)leerlingen, die met de reis mee zijn geweest, mee zullen werken.
  • Informatieavond voor de ouders waarin in grote lijnen het programma van de reis wordt uitgelegd

Alle exacte data zullen spoedig worden geplaatst.

Tot zover!
Bezoek deze pagina regelmatig als je graag op de hoogte blijft.
Wij hebben ook socialmedia op Facebook en Instagram. Het zou leuk zijn als je ons daar wilt volgen!

Archief:
2017   |  2015   |   2013