Ons Sri Lanka Support team heeft een Crowdfunding pagina aangemaakt. Het geld wordt o.a. gebruikt om de reis mogelijk te maken maar ook om voor de scholen waar ons team les gaat geven spullen te kopen die ze daar hard nodig hebben. Denk hierbij aan simpele dingen zoals krijt, schrijfgerei, tekenpapier, maar ook sportspullen muziekinstrumenten en meer! 
U KUNT HIER UW DONATIE OVERMAKEN AAN ONS RML SLS-TEAM!

Skip intro

Bij de viering van het 75-jarig bestaan van het RML is de toenmalige lustrumcommissie en daarmee ook de school, een langdurige verbintenis aangegaan met Stichting Sri Lanka Support (SLS).

Stichting Sri Lanka Support wil de levensomstandigheden van individuele kinderen in Sri Lanka verbeteren. Daarbij kan gedacht worden aan onderwijs, huisvesting en werk. Daarnaast verleent de stichting kleinschalige hulp aan kansarme gezinnen. Bezoek www.srilankasupport.nl voor meer informatie hierover.

In 2012, 2015 en 2017 hebben we door middel van het lustrum, twee keer een grote sponsorloop en uiteraard door acties van onze  enthousiaste leerlingen al meer dan €45.000 weten op te halen voor SLS! De opbrengsten die voortkwamen uit allerlei activiteiten en markten tijdens de M-parade van het lustrum, worden ook aan dit mooie goede doel gedoneerd. 

Het bleef niet bij geld inzamelen… Eind 2012 werd besloten om een werkbezoek te brengen aan SLS met een team van 12 leerlingen en drie begeleiders, waarbij lesgeven aan leerlingen van scholen in Sri Lanka centraal stond.  In oktober 2013 was het zover. En wat was het een geweldig succes: voor de kinderen op de scholen in Sri Lanka, die het fantastisch vonden om o.a. Engelse les te krijgen van een stel vrolijke RML’ers, maar ook voor onze leerlingen! Zij ondergingen “een ervaring voor het leven” door te zien hoe leeftijdgenootjes in het armere deel van Sri Lanka wonen en naar school gaan. Een leven dat toch wel heel anders is dan wij hier in het rijke westen gewend zijn. In 2015 en 2017 waren er vervolgen op deze mooie en leerzame reizen.Het nieuwe RML SLS team

De sollicitatierondes zitten erop! De groep is samengesteld en dat was zeker geen makkelijke opdracht, want alle leerlingen die zich hadden aangemeld waren op en top gemotiveerd en enthousiast. We hebben door middel van loting (dank aan dhr. D. Schneider) helaas leerlingen teleur moeten stellen.
Bij deze willen wij namens het hele SLS-team alle leerlingen die zich hebben opgegeven bedanken voor hun inzet en moeite!

Het nieuwe team bestaat uit 12 enthousiaste leerlingen en 3 begeleiders:


Links: dhr. P. Ponsen, mw L. Faulkner. Boven van links naar rechts: Janek, Abel, Elisabeth, Annabelle, Freke, Carlijn. Onder van links naar rechts: Juliette, Eline, Ellemay, Madelief, Donna, Sophie en rechts mw. D. Schröder.

Wij kijken terug op een fijne ouderavond waar wij de ouders zoveel mogelijk hebben ingelicht hebben over onze reis in Sri Lanka. Iedereen van het team heeft er veel zin in.
Er wacht ons een heel warm en hartelijk onthaal in Sri Lanka waar onze komst op de scholen al is aangekondigd. Ook daar zijn ze dolblij met onze komst.
Aanstaande dinsdag 1 oktober gaat de sponsorloop van start waar onze onderbouw en deels bovenbouw weer gaan proberen een record bedrag bij elkaar te lopen voor Stichting Sri Lanka Support. Wij hopen op een mooi bedrag waarmee we deze geweldige stichting weer een fijne duw in de rug kunnen geven om hun geweldige werk daar te kunnen voortzetten.

Tijdens de reis zullen wij proberen zoveel mogelijk van de reis te plaatsen op deze pagina, denk hierbij aan verslagjes van ons team en foto’s. Het blijft wel bij proberen… de WiFi laat het op de locatie waar wij verblijven vaak afweten. Op onze instagram zal er ook beeldmateriaal te vinden zijn.

Bezoek deze pagina regelmatig als je graag op de hoogte blijft.
Wij hebben ook Facebook en Instagram. Het zou heel leuk zijn als je ons daar wilt volgen!

Archief:
2017   |  2015   |   2013