Werkweken op het RML

Eén van de karakteristieken van Montessorionderwijs in het VO is leren binnen en buiten de school. Het is belangrijk om dat wat je leert in een context te plaatsen, waardoor het meer betekenis krijgt. Dit vinden wij een belangrijk onderdeel van je vorming tot zelfstandig persoon. We proberen dit vorm te geven vanuit lessen bij bepaalde vakken (projectweken en de schooltuin), maar ook door activiteiten die vanuit de Montessori Academie worden georganiseerd bijvoorbeeld de musical, overige culturele activiteiten, werkzaamheden binnen Senaat en Bond en het leerlingtutoraat.

Maar op het RML krijg je als leerling ook regelmatig de gelegenheid om “buiten de deur” te leren. Er worden excursies georganiseerd en natuurlijk ook werkweken. Als je op het RML je carrière als leerling begint, ga je al na twee weken op brugklaswerkweek naar Asten. In deze week leer je op een bijzondere manier de school, je medeleerlingen en veel van de medewerkers kennen. Het is een onvergetelijke start van een belangrijke periode in je leven.

Later volgen er meer uitstapjes of werkweken in binnen- en buitenland, soms om aandacht te kunnen besteden aan taalvaardigheid, soms om een vak eens in een ander daglicht te zien. Vaak zijn de activiteiten zo opgezet dat er meerdere vakken aan de orde komen en dat de verbanden tussen verschillende vakken nader worden belicht.


Je kunt op de volgende pagina’s verslagen van de werkweken lezen/bekijken:

De brugklas heeft een eigen website: www.brugklaswerkweek.nl. De website wordt tijdens de werkweek dagelijks bijgehouden zodat je altijd up-to-date bent!

We zullen proberen je zo actueel mogelijk op de hoogte te houden van de belevenissen van de klassen die op werkweek zijn.