Warmteweek met een “coole” start

Vorige week werkten de tweedeklassers aan het project “Warmte”. In de lessen biologie, techniek en natuurkunde maakten de leerlingen kennis met het begrip temperatuur en dat ging van start met een spectaculaire show in de aula. Daar lieten studenten van de universiteit Delft in het kader van de RINO show, een aantal experimenten zien met vloeibare stikstof waar leerlingen zelfs ook aan deel konden nemen. Zo werden ballonnen afgekoeld tot tweehonderd graden onder nul en werd er getimmerd met bevroren banen. Ook worden de handen van sommige dappere deelnemers overgoten met de superkoude vloeistof, maar dankzij het Leidenfrost effect raakte er gelukkig niemand gewond. De rest van de week hebben de tweedeklassers zich verder verdiept in het verschijnsel warmte, dat in latere jaren een belangrijke rol zal spelen in de lessen over efficiënt energiegebruik en klimaatverandering.