WANTED: bondskandidaten

WANTED: bondskandidaten voor de bond 2018-2019
Wat wordt er van je gevraagd?
Bekijk de poster ↓ voor alle info hierover! 

Aanmelden uiterlijk t/m woensdag 7 februari.

Groeten,

de bondscoaches, dhr. BKK + mw. FLK