Uitreiking Montessori Academie certificaat

Wie op dinsdag 7 juni om 4 uur het Montessori Lyceum binnen kwam, zag daar een ongewone drukte rondom de aula en in de BINAS-gang: er liepen ouders, leerlingen uit de brugklas, leerlingen uit het Technisch Team, mentoren, docenten en leerlingen uit groep 8.
Leest u verder op www.montessoriacademie.nl