Tout le monde parle seulement en français

Wie langs lokaal 405 loopt, ziet daar een andere inrichting van het lokaal dan in andere lokalen. Stoelen in een kring, de tafels langs de muur, een hoofd van papier mâché, een jas aan het bord een schoen op een tafel… Leerlingen uit hogere klassen stellen al regelmatig de vraag welk vak er in dat lokaal gegeven wordt.

Er is geen nieuw vak bijgekomen op de vierde verdieping, maar het vak Frans wordt sinds dit jaar in de brugklas wel heel anders gegeven. De sectie Frans is overgestapt op ‘AIM language learning’, een Canadese lesmethode die inmiddels ook al op zo’n 100 scholen in Nederland gegeven wordt. De aanpak is totaal anders, want iedere les begint met de regel ‘tout le monde parle seulement en français’ en dat wordt ondersteund door gebaren. Natuurlijk wordt er later ook geschreven, getoetst en grammatica uitgelegd, maar de nadruk ligt op spreken en luisteren en veel DOEN en dat de hele les lang in het Frans.

Vandaar dat je, als je tijdens een brugklasles Frans langs 405 loopt, de docent en de leerlingen druk ziet gebaren, door de klas ziet lopen, deuren open en dicht ziet doen en hoeden op en af ziet zetten. En zo leren de leerlingen haast ongemerkt (dus zonder thuis met een woordenlijst voor de neus te zitten ‘blokken’) hele rijen woorden en zinnen in het Frans! Tijdens klassikale ‘overhoringen’ gaan er zo 70 Franse woorden zonder Nederlandse vertaling doorheen en kunnen bijna alle leerlingen alles al meedoen. C’est fantastique!!!