Bij een brede ontwikkeling horen ook uitdagingen op science-gebied.

Excursies
Behalve excursies naar bijvoorbeeld de universiteit in Wageningen, de sterrenwacht in Utrecht en andere uitstapjes, is er ook een aantal structurele onderdelen waaraan je kunt deelnemen.

Wetenschaps- en techniekklas
25 middagen ben je bezig met verschillende projecten, waarbij verschillende aspecten van het bèta-onderwijs aan bod komen. Kun je niet wachten tot je alle bètavakken kunt volgen, dan kun je hier je natuurwetenschappelijk ei kwijt. De cursus begint met een excursie naar het NEMO in Amsterdam en wordt afgesloten met een presentatie, waar je je experimenten kunt laten zien. Voor meer informatie over o.a. de kosten die aan deze buitenschoolse activiteiten verbonden zijn, verwijzen wij graag naar de Montessori Academie folder.

Technisch team
Door deel te nemen aan het technisch team leer je meer dan alleen de werking van technische apparatuur. Je leert ook hoe je die apparatuur moet bedienen en hoe je samen met je team de verantwoordelijkheid kunt dragen voor geluid en licht tijdens bijvoorbeeld de musicalproducties.

Deze activiteiten komen op je MA-Certificaat.