Attentie: boeken die tijdens de vakantie verlengd zijn moeten vóór 1 oktober teruggestuurd worden naar Van Dijk Educatie.

 

Aanmelding examenkandidaten

De examenkandidaten leveren in de eerste week een kopie van een paspoort of ID-kaart in bij de administratie.

Fietsenstalling

De school heeft een fietsenstalling die voldoende plaats biedt aan leerlingen om hun rijwiel te plaatsen. Het is daarbij belangrijk dat fietsen met brede banden en fietsen met een mand voorop in de daartoe bestemde rekken geplaatst worden. De fietsenstalling kent geen permanente (menselijke) bewaking, maar is voorzien van hekwerk en camerabewaking.

Op tijd in de les

De lesdag start om 8.25 uur. Leerlingen worden dan geacht in het schoolgebouw aanwezig te zijn. Om 8.30 uur start het eerste lesuur. Leerlingen die zonder opgaaf van redenen te laat zijn, worden door de docent te laat gemeld en moeten zich de volgende ochtend om 8.00 uur melden bij de conciërge voor een zogenaamd achtuurtje.

Leerlingen die te laat komen, gaan bij binnenkomst rechtstreeks naar hun les. Briefjes met opgaaf van reden voor het te laat zijn, dienen vooraf bij de coördinator te worden ingeleverd.

Schoolfotograaf

Op donderdag 1 september zal de schoolfotograaf op school aanwezig zijn. Het rooster kunt u hier vinden.

Informatie over het schooljaar 2016 – 2017

Belangrijke informatie zal terug te vinden zijn op de website van de school: www.rml.nl. Voorts zullen we u informeren via een nieuwsbrief. Het is daarom belangrijk dat wij van u een werkend en actueel e-mail adres hebben. Een wijziging kunt u doorgeven op: administratie@rml.nl of rechtstreeks in magister (rml.magister.net).

Rookbeleid

Het Montessori Lyceum wil het roken ontmoedigen. Vanzelfsprekend is het binnen het schoolgebouw verboden te roken. Het Hans Mangertplein, het afgesloten schoolplein waar met name brugklassers en tweedeklassers hun pauzes doorbrengen, is rookvrij. De enige plek waar roken nog is toegestaan is het gemarkeerde gedeelte voor de toegangspoort naar het bedrijfsterrein achter de school. Dus ook op het schoolplein voor de school is roken niet toegestaan.

In de onderbouw zal er aandacht zijn voor de schadelijke gevolgen van roken.