Start brugklassen dinsdag

Om 8.30 uur worden alle brugklassers met hun ouder(s)/verzorger(s) in de aula verwacht. Daar zullen zij welkom geheten worden door de rector. Vervolgens bespreekt mevrouw Maaike van de Berg (coördinator brugklassen) een aantal belangrijke zaken, waarna de klassenindeling bekend gemaakt wordt.

De leerlingen gaan met hun mentor en de twee leerling-mentoren naar een lokaal, waar ze o.a. hun rooster en twee lockersleutels uitgedeeld krijgen en ook kennis zullen maken met hun klasgenoten. Belangrijk is dat ze deze ochtend hun agenda, een pasfoto en een pen bij zich hebben. Daarna gaan ze een rondje door de school maken onder begeleiding van de leerling-mentoren en worden ze geholpen met het vinden van hun locker. Dit alles neemt ongeveer anderhalf uur in beslag, dus rond 10.00 uur keren de kinderen weer huiswaarts.

De lessen beginnen op woensdag 29 augustus volgens het rooster.