speeddaten met VHTO

Op woensdag 11 december kwamen de meisjes uit onze derde klassen naar de Mediatheek voor speeddates met vrouwen die werkzaam zijn in een bèta-technisch beroep.

Het VHTO (Vrouwen met Hogere Technische Opleidingen) wil meisjes stimuleren om te kiezen voor een natuurprofiel en na het middelbaar onderwijs voor een opleiding in een bèta-technische richting. Het uitgangspunt daarbij is, dat talentvolle meisjes te weinig kiezen voor een N-profiel, onder meer uit gebrek aan zelfvertrouwen en ook  bij gebrek aan voldoende rolmodellen van vrouwen met een succesvolle carrière in een bèta-technische omgeving.

De bijeenkomst begon met een inleiding waarin gesproken werd over redenen waarom meisjes minder vaak een N-profiel kiezen dan jongens, er werd gekeken naar keuzecijfers in de ons omringende landen en er werd een overzicht gegeven van de verschillende werkgebieden in bèta-techniek.

Daarna begon het speeddaten in kleine groepjes (6 à 7 leerlingen) in vier rondes van elk een kwartier. De rolmodellen spraken heel enthousiast en openhartig over hun opleiding en beroep. Dat dit door de leerlingen werd gewaardeerd bleek uit de intensieve vraag- en antwoordgesprekken die gevoerd werden. De sfeer in de Mediatheek was ideaal om eens diepgaand met elkaar in gesprek te zijn over keuzes voor de toekomst!

enthousiaste jongedames uit 3 gymnasium
enthousiaste jongedames uit 3 gymnasium
de inleider krijgt de volle aandacht
de inleider krijgt de volle aandacht