Sara: ambitieus rupsje-nooit-genoeg

Kick-off PRE-University Leiden 2016-2017

(verslag en foto’s mw van Milligen, PRE-mentor)

Op 10 oktober vond in Leiden de Kick-off plaats van het nieuwe PRE-jaar van de Universiteit Leiden.

Het RML is natuurlijk bijzonder trots op “onze eigen” Sara (5VWO), die erin slaagde de selectiecommissie te overtuigen van haar geschiktheid voor PRE. Na het schrijven van een uitgebreide motivatiebrief, deelname aan een pittige selectietoets en een groepsdebat werd Sara toegelaten tot dit speciaal ontwikkelde universitaire programma van de Universiteit Leiden dat gericht is op een brede academische vorming. Een hele prestatie! De komende twee jaar gaat Sara iedere maandagmiddag naar Leiden, samen met 94 andere leerlingen van verschillende scholen.

De Kick-off bestond voor de nieuwe studenten uit twee delen. Hun middag begon met een introductieprogramma, waarbij zij elkaar en de tweedejaars PRE-studenten leerden kennen. In groepjes verkenden zij het historische centrum van Leiden waar eeuwen wetenschap op je neerkijken.

In een volle Hooglandse Kerk vond vanaf 16.00 uur de officiële opening plaats van het nieuwe studiejaar. Hiervoor waren ook ouders, PRE-mentoren en andere belangstellenden uitgenodigd. Gastspreker was neuropsycholoog dr Femke Nijboer die in haar inspirerende en humoristische lezing ook een fragment voorlas uit Alice in Wonderland waarin Alice eigenzinning het witte konijn volgt en wel ziet waar ze uitkomt. Nijboer raadt de PRE-studenten aan hetzelfde te doen: “Follow the white rabbit! Ga het witte konijn achterna, durf je eigen pad te kiezen.”

Het officiële programma werd afgesloten met een gezellige borrel.

Wij wensen Sara veel plezier en succes in Leiden!

P.S. Zit je in 4VWO en zou je dit ook wel willen, ga dan eens praten met

PRE-mentor mevrouw van Milligen.