Roeiclinic Montessori Academie

Na het grote succes van de vorige keer, organiseert het RML dit jaar opnieuw een clinic roeien, in samenwerking met roeivereniging De Maas. De leerlingen maken kennis met de sport en leren de basisbeginselen van het roeien. Uiteindelijk is het de bedoeling om enkele leerlingen af te vaardigen naar de NKSR (Nederlandse Kampioenschappen SchoolRoeien) op 17 juni a.s. op de Bosbaan in Amsterdam.

Mogelijk worden hierbij nieuwe talenten aangeboord en wie weet levert het RML weer een paar roeikampioenen af, zoals vorig jaar het geval was. Uiteraard is iedereen uitgenodigd om de leerlingen aan te moedigen in Amsterdam. Hieronder enkele foto’s en een filmpje waarop te zien hoe er door de leerlingen wordt gewerkt.