RML Hitteplan

Geachte ouders, beste leerlingen,

Zoals iedereen weet wordt het de komende dagen extreem warm; temperaturen van boven de 30 ºC worden verwacht. Daarom treedt het RML-hitteplan in werking.

Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 juni komen de lessen vanaf 12.45 uur te vervallen.

>Toetsen die bij de toetsweek horen, vinden gewoon doorgang op de tijd die ervoor staat. De precieze tijden staan op de website van de school

Het tropenrooster ziet er als volgt uit:

1e uur 08.30 – 09.00 uur
2e uur 09.00 – 09.30 uur
3e uur (KWT) vervalt!
4e uur 09.30 – 10.00 uur
5e uur 10.00 – 10.30 uur
pauze 10.30 – 10.45 uur
6e uur 10.45- 11.15 uur
7e uur 11.15 – 11.45 uur
8e uur 11.45 – 12.15 uur
9e uur 12.15 – 12.45 uur

After’s Cool
Ook After’s Cool heeft aangepaste tijden. Zij zullen van 13:00 tot 17:00 in de mediatheek aanwezig zijn.

namens de schoolleiding,

Jan Wouter Koning,
rector