Project Licht 2017

Woensdag 31 mei en donderdag 1 juni houden alle leerlingen uit de brugklas zich bezig met de vraag ‘Zie jij wat ik zie?’ Door middel van een excursie naar gebedshuizen of het fotomuseum, diverse vakoverstijgende opdrachten rondom het thema ‘Licht’, een kunstworkshop en artikelonderzoek proberen zij in groepjes antwoord te vinden op deze vraag en op zelf geformuleerde deelvragen. Het resultaat daarvan zal op 6 juni in de KWT worden gepresenteerd.

Tijdens de excursie zullen de leerlingen foto’s maken, die zij zullen plaatsen op Instagram: @RMLproject

Er komt nog een verslag op de site, maar via Instagram zijn we alvast te volgen!